е – музеен вестник > Интересни книги > Личното тефтерче на Христо Ботйов
 

История

Музеите по света

Анализи/Мнения

Уникални експонати

Архивите говорят

Музейна поща

Дигитална видеотека

Интересни книги

Архив

 

Интересни книги

Назад

   Николов, Н. Нушев, Ц. съст.
Личното тефтерче на Христо Ботйов/ Н. Николов, Н. Нушев. – София: ИК „БАН”, 2003. – 112 стр.


Каква е историята и какво е съдържанието на Ботйовото джобно тефтерче? Как и къде се е съхранило то? Кой го е открил и направил достояние на обществеността? От кого е проучвано и публикувано? На тези въпроси ще се опитаме накратко да отговорим.


От вписванията, направени в джобното тефтерче на Хр. Ботйов, може с голяма вероятност да се предположи, че то е станало притежание на своя собственик към средата на 1875 г. или по-точно през август с.г. — в дните, предшестващи неговото пътуване в Русия по мисия, възложена му от новосформирания Български революционен комитет в Букурещ.


От съдържанието на този документ се вижда, че тефтерчето е било у Хр. Ботйов и той го е използвал за последен път по време на пътуването си с парахода „Радецки" -16/17 май 1876 г. Това се доказва от черновата на писмото му до неназовани негови приятели с дата 17 май 1876 г., която се намира в края на тефтерчето.


На кораба „Радецки" заедно с Хр. Ботйов е пътувал и Димитър Горов със съпругата си, а неговият брат Атанас се включил в четата. Активен участник в националноосвободителното движение, търговец по професия, живеещ по това време в Гюргево, Д. Горов подпомагал материално българското освободително движение, в това число и дейците на т.нар. Гюргевски революционен комитет — инициатори и ръководители на Априлското въстание през 1876 г. Той поддържал приятелски връзки и с Хр. Ботйов, комуто дал заем при покупката на печатницата му през лятото на 1875 г. Горов съдействал и при организирането на четата и бил заедно с Хр. Ботйов в последните дни преди и по време на пътуването с „Радецки".


Когато Д. Горов слязъл на румънското пристанище Бекет — последната станция на „Радецки" преди легендарния десант на Козлодуйския бряг, — той носел със себе си и някои документи, връчени му от Хр. Ботйов. Между тях били писмата на Ботев до семейството и приятелите му, телеграма до европейски вестници и др., а също и джобният му бележник. Както предполага известният изследовател на личността и делото на Хр. Ботйов акад. Михаил Димитров, поетът войвода е заръчал на Д. Горов да предаде джобното му тефтерче на съхранение у Тодор Пеев (Пейов) — виден деец на българската емиграция в Румъния, по това време и деловодител на Българското книжовно дружество в Браила...

Назад
НВИМ има авторски права над тази страница. Използването на текст или изображения от нея се извършва с писмено разрешение на НВИМ.
Национален военноисторически музей © 2009. Всички права запазени.