е – музеен вестник > Анализи/Мнения > На европейска България е нужна политика за бърз икономически подем, на базата на повсеместно образование и високотехнологични знания
 

История

Музеите по света

Анализи/Мнения

Уникални експонати

Архивите говорят

Музейна поща

Дигитална видеотека

Интересни книги

Архив

 

Анализи/Мнения

Назад

За трети път през ХХ век (1. Берлинският договор, юни 1889 г.; 2. Ньойският договор - ноември 1919 г. и 3. Парижките мирни споразумения - 10.02.1947 година), България е между победените и потърпевши страни, независимо от героизма на нейните воини, увенчали бойните си знамена със слава. Историята не познава случай на пленено българско знаме. Но дипломацията е губеща.

В края на студената война Българската армия, която наброяваше тогава 168 000 души и по мобилизационния си план формираше едни от трите фронта на югозападния театър на военните действия бе основно реорганизирана. Това стана в съответствие с изискванията на международната демократична общност, Численият й състав днес е около 30-40 хиляди души. А страната, като цяло, при прехода от тоталитарно държавно управление и планова икономика към демократично устройство и въвеждане на пазарни механизми в икономиката, е в тежко икономическо състояние, корупция, недостатъчно добре гарантиран ред и сигурност. Външният дълг на страната за 18 години нарасна от 9 на 40 милиарда долара. Жизненият стандарт е най-нисък в Европа. С две думи - настъпи катастрофа без война. Но България е член на НАТО от 2005 г. и член на ЕС от началото на 2007 г. В тази обстановка новият национален идеал е "Европейска България".

Географското ни местоположение диктува политика, съобразена с извличане на необходимите дивиденти. Бързият икономически подем е първостепенният национален проблем. Неговото реализиране изисква ускорено хармонично развитие на селското стопанство, промишлеността и туризма чрез прилагане на най-съвременни, включително високи нанотехнологии. И стимулиране на духовната култура – нещо, което през годините на прехода беше тотално изоставено. Стимулиране на научните изследвания, въвеждането на качествено нови методи на обучение за падрастващите и за обогатяване на получените знанията през целия живот са условия, които вече не можем да отлагаме. Също както и активизирането на докторантурите за подготовка на млади научни кадри, които иначе изтичат като национално богатство от България към света.

Това е националният идеал на съвременните българи - да бъдем равни с най-напредналите народи на планетата. Другото са методи и способи за постигането му.


<--  1  2
Назад
 
НВИМ има авторски права над тази страница. Използването на текст или изображения от нея се извършва с писмено разрешение на НВИМ.
Национален военноисторически музей © 2009. Всички права запазени.