е – музеен вестник > История > Римската армия - опора на държавата
 

История

Музеите по света

Анализи/Мнения

Уникални експонати

Архивите говорят

Музейна поща

Световни битки и военни походи

Интересни книги

Архив

 

История

Назад

Легионери от римската армия, ІІ в.

Ще припомним, обаче, познатата истина на военните специалисти: „Оръжието е нищо, човекът е всичко”. Именно съвместният войнски бит, постоянното колективно споделяне на тренировки, маршове, сражения и военните ритуали създавали онази здрава спойка и боен дух, без които победата е немислима. Римляните вярвали в genii, обядиняващия дух, който свързвал хората в едно цяло – семейство, легион. В легиона този дух се олицетворявал от знамената. Те били на голяма почит и се считало за нещастие загубата им в битка. Тази традиция е останала жива през вековете. И днес в съвременните армии военна част, чието знаме е пленено, се разформирова и заличава от списъците на войската.

Орелът било знамето на целия легион, който се охранявал от първата кохорта. При Цезарово време се правело от сребро и злато, а по време на империята – изцяло от злато. С много ясни очертания могат да се видят знамената, изобразени на Траяновата колона.

От войнските ритуали ще споменем за клетвата, която се повтаряла всяка Нова година. Този ритуал също остава във времето като един от най-почитаните ритуали в армията.

Военното дело на Древен Рим се свързва с имената на талантливи пълководци, оставили принос в развитието на военното изкуство. Блестящи военачалници като Сципион и Цезар прилагали нови тактически способи на бойното поле, за да сломят съпротивата на врага и изтръгнат победа.

Когато се срещнал с армията на брата на Ханибал, Сципион дръпнал назад своя център, атакувал фланговете на картагенците и ги разбил още преди двата центъра да се срещнат. (На младини Сципион присъствал в битката при Кана и добре усвоил уроците на Ханибал.)

В битката при Зама (202 г.пр.н.е.) Сципион на дело приложил тактически комбинации в зависимост от развиващата се обстановка и успял да противопостави свой контраманьовър, парирайки действията на противника. Той разполагал с 25-30 000 пехота, която развърнал в споменатия манипулярен строй, а на фланговете разположил нумидийската и римската конници. Ханибал построил своята пехота в две линии, на фланговете също оставил конницата, а пред фронта развърнал 80 бойни слона. Първи настъпили слоновете, но били посрещнати с лъкове и шум от тръби. Част от тях се върнали назад и разстроили редиците на собствената си пехота, а част от слоновете били пропуснати навътре в тила на римската войска, където били унищожени. Римската конница атакувала успешно картагенската и преминала в преследване. Ханибал наредил втората му линия да се раздели на две, за да обхване фланговете на римляните, но и Сципион направил същото с триариите и фактически боят се разразил във фронтално стълкновение. В решителния момент римската конница се върнала и атакувала в тил картагенската пехота, която била напълно разбита.

Легенди съществуват за авторитета на римляните при обсадните работи. Веднъж при един римски военачалник пристигнал пратеник на обсаден град, който му казал, че защитниците имат запаси за десет години. „Много добре – невъзмутимо отвърнал военачалникът. – Ние ще го превземем на единадесетата.” За прилагането на обсадната тактика черпим сведения от Цезар, който ни е завещал описание на обсадата при Аквариум и на блокадата при Алезия. Римската обсадна техника надминавала всичко познато от древността. Тя свидетелства за завидна изобретателност, сръчност и огромна енергия. Римляните практикували два типа обсадна тактика:

  • строене на платформи и кули срещу вражеските стени, което се явявало подготовка за щурма;
  • издигане на защитни укрепления около града, така че да го лишат от припаси.

Къс римски меч - Гладиус

При Алезия Цезар предприел втория тип обсадна тактика. Около града, който се намирал върху плато, прокарал обсадната линия. По нея издигнал 23 форта, свързани с ров. Два окопа опасвали града в пълен кръг с обиколка 16 км. Изкопаната пръст била натрупана в защитен насип със забити заострени колове. Цезар наредил да се построи и огледално обърнато навън подобно укрепление. Така армията му останала между двете линии на външното и вътрешното укрепление.

Обмислената организация и система на обучение на римските войски дала възможност на империята да съхрани несъмненото си превъзходство над всички антични държави.

<--  1  2  3
Назад
НВИМ има авторски права над тази страница. Използването на текст или изображения от нея се извършва с писмено разрешение на НВИМ.
Национален военноисторически музей © 2009. Всички права запазени.