е – музеен вестник > Интересни книги > Македоно-Одринското опълчение 1912-1913г.: Личен състав
 

История

Музеите по света

Анализи/Мнения

Уникални експонати

Архивите говорят

Музейна поща

Дигитална видеотека

Интересни книги

Архив

 

Интересни книги

Назад

    Александрова, Я. съст.
Македоно-Одринското опълчение 1912-1913г.: Личен състав./Я. Александрова и др. – София: Главно управление на архивите при МС, 2006г. – 894 с.

Предлаганият справочник е съставен по архивни документи, съхранявани в Дирекция «Централен военен архив» - гр. В.Търново. Той е предназаначен за изследователи и широката общественост и има за цел да ги запознае и допълни сведенията и представите им за личния и социален състав на Опълчението, възрастовата характеристика, образователния ценз, родните места на опълченците и др. В списъка се съдържат сведения за 18 870 лица.

Назад
НВИМ има авторски права над тази страница. Използването на текст или изображения от нея се извършва с писмено разрешение на НВИМ.
Национален военноисторически музей © 2009. Всички права запазени.