е – музеен вестник > История > Войнишко фронтово творчество, съхранявано в НВИМ
 

История

Музеите по света

Световни битки и военни походи

Уникални експонати

Архивите говорят

Музейна поща

Личности във военната история

Интересни книги

Архив

 

История

Назад

Йорданка Тотева
Директор на дирекция "Научно-експозиционна дейност" в НВИМ


Войнишко фронтово творчество, съхранявано в НВИМ


Както е известно, Санстефанският предварителен мирен договор, който слага край на Руско-турската война от 1877-1878 г., обединява почти всички етнически български територии и възстановява българската държавност. Последвалият обаче Берлински договор от юли 1878 г. разпокъсва България на няколко части и залага на Балканите буре с барут, а недоверието и взаимното подозрение предопределят бъдещето на европейския югоизток.

В името на осъществяването на националния идеал – обединението на всички етнически българи в една държава, за 67 години България води пет войни. Когато става дума за военни кампании, обикновено се говори за боеве и операции, бележити пълководци и герои. Някак остава встрани от вниманието обикновеният войник, който със своя труд създава ежедневието, делниците на войната и дори в условията на окопна война майстори предмети, които са не само спомен от фронта, но и впечатляват със своята изработка.

Някои автори разглеждат фронтовото творчество като щрих към темата за добродетелите на българския воин.

В Националния военноисторически музей се съхраняват предмети, сътворени от талантливи войнишки ръце през войните, които България води за своето национално обединение. Те са събрани и научно обработени в колекцията „Войнишко творчество”. Обикновено това са дарения – лични, или от потомци на участници в събитията. Има и няколко предмети, откупени от техните притежатели.

Фронтовото творчество, което е особено характерно за Първата световна война, има своите наченки още през Балканската война 1912-1913 г. Замисълът да се създадат художествени предмети от нещо, което сее смърт, е абсолютно необичаен и разкрива душевните качества на българина, който и на фронта остава дълбоко привързан към дома си и мирния живот.

В експозицията, посветена на Балканската война, са изложени няколко предмета, които се отличават с майсторската си изработка или представляват веществено свидетелство за бойния път на някои бойни части и съединения.

Сред най-интересните експонати е месингова гилза от снаряд с богата украса, която може да служи за ваза. Цялата гилза е гравирана с геометрични орнаменти и маслинови клонки. На нея е изобразена и схватка между български и турски войници, има и надпис: „Поклонъ предъ праха на падналите герои за Отечеството...Селиолу, Петра, Лозенградъ, Люле-Бургасъ, Сарай, Чорлу, Булаиръ, Шаркьой, Чаталджа, Бунарь-Хисаръ, Одринъ. 13.ІІІ.1913”. Гилзата е изработена от Христо Златарев, войник от 28-и пехотен полк по случай падането на Одрин. Откупена е от историка Данаил Кацев-Бурски от София. Във витрината, отразяваща действията на 7-а Рилска дивизия в Македония и пленяването на корпуса на Явер паша в Родопите, е показана и чаша, изработена от турска артилерийска гилза от снаряд. Върху нея е написан следния текст: „Споменъ отъ войната. Чаканча, 4/Х.912. Акапанъ 5/ІІІ.913”, а в средата с калиграфски почерк са изписани инициалите „ГН”. Дръжката на чашата е направена от гилзи от турски патрони. Изработена е в 4- пехотен полк и е подарена на музея от Никола Недков от София. В същия раздел от експозицията е изложена и гилза от снаряд, отразяваща пътя на 7-а пехотна Рилска дивизия. От едната страна на гилзата са гравирани имената на командването на дивизията и местата, където са водени сраженията. Експонатът е дарение от Стою Баев от София.

Един от най-красивите предмети в зала „Балканска война 1912-1913 г.” е изящният поднос, изработен от мед „Спомен от войната”. На него е гравирана цяла бойна сцена: четирима войници, тримата държат пушки, а четвъртият – сабя. Над тях има ангел, до него надпис: „Напредь Богъ”, а под надписа – загинали войници. В кръг на подноса е изписан следния текст: „СПОМЕНЪ ОТЪ ВОЙНАТА НА СЪЮЗНИТЕ БАЛКАНСКИ НАРОДИ ПРОТИВЪ ПОЛУМЕСЕЦА – ТУРЦИЯ ПРЕЗЪ 1912-1913 Г.”. По краищата на подноса са гравирани стилизирани маслинови клончета. На три места се виждат изображения на двуглав орел и коронован лъв, който тъпче полумесец. Това красиво изделие е изработено през Балканската война от майстора И. Саразанов и е откупено от Божил Райнов.

Друг експонат, за който спокойно може да кажем, че е произведение на изкуството, е халба за бира, изработена от бяла глина. Халбата има цилиндрична форма и е с дръжка отстрани. От външната страна има богата художествена украса. В три хоризонтални полета, разделени с три релефни ръба, са изрисувани следните надписи и сцени: в долното поле на сив фон с релефни бели букви е изписан надпис „На ножъ”, ограден с кръстосани клончета. В средното широко поле са изобразени релефно двама български войника с извадени ножове в схватка с трима турци. От страни има плетеница от релефни орнаменти. В горното поле на резедав фон са изписани с тъмно-зелено годините „1912-1913”. Халбата е откупена от Марин Янков от София.

С превземането на Одрин е свързана красива месингова ваза , изработена от гилза на снаряд. Отпред, на външната страна е гравирано изображение на джамия, а под нея има надпис: „Джамия Султанъ Селимъ ІІ-ий. Одринъ превзетъ от българите на 13/ІІІ. 1913 г.”. Вазата е откупена от Стефан Стефанов Стамболов, синът на знаменития революционер и държавник. Той я изпраща на майка си, Поликсени Стамболова, след превземането на града.

В Първата световна война, като мобилизирани или доброволци, участват много представители на художествено-творческата интелигенция, което довежда до голямо активизиране на културно-просветната дейност. На Солунския фронт позиционната война започва още през 1916 г. Въпреки че през август с.г. Българската армия провежда две настъпателни операции – Леринска и Струмска, те не променят характера на бойните действия и на фронта настъпва оперативна пауза.

Началото на войнишкото фронтово творчество в тази война поставят бойците от 9-а пехотна плевенска дивизия. Идеята на военния художник Н. Райнов да се организира изложба „Окопно творчество”, чрез която да се съберат средства за децата на загиналите от дивизията е посрещната с голямо въодушевление. Ето какво пише пък по този повод в своите мемоари генерал Владимир Вазов, началник на дивизията: „По почин на някои войници, добри майстори, в частите започнаха да изработват разни доста хубави предмети: алуминиеви чашки, медни подноси, светилници, вази за цветя, кибритници, разни украшения. Това породи мисълта да се направи изложба в София и с получената сума да се постави началото на един фонд за паметник на 9-а пехотна плевенска дивизия” .

Изложбата се открива в София на 25 юли 1917 г. във Военния клуб. Сред официалните гости са: престолонаследникът княз Борис, княз Кирил, главнокомандващият на Действащата армия генерал-лейтенант Н. Жеков, началникът на Щаба на армията генерал Луков, проф. д-р Иван Шишманов, Иван Вазов, който е най-активен поддръжник на идеята за изложбата и други представители на столичния елит. Генерал Жеков се обръща към присъстващите с вълнуващи думи: „Поклонете се, господа! Има ли нещо по-велико. Нашият войник, който с феноменално търпение понася ужасите на войната, е донесъл тук от тъмните окопи, из недрата на смъртта една красота, която омайва”.

В една от залите на Националния военноисторически музей, посветени на Първата световна война, в специална витрина са експонирани предмети, изработени от войници, предимно по време на позиционната война през 1917 и 1918 г. Тук могат да се видят различни по своето предназначение и качество на изработката вещи: музикални инструменти, вази, свещници, мастилници, пепелници, табакери, цигарета, ножове за разрязване на хартия, кутии за моливи и писалки и други битови предмети. Те са не само спомен от войната, но представляват и историческо свидетелство за местата, където се сражават различните части и съединения, защото техните майстори обикновено оставят надписи за своята воинска част и мястото, където тя е била разположена. Някои от тези вещи имат висока художествена стойност, а други са твърде причудливи и предизвикват интереса на музейната публика. Такъв експонат е тамбурата, изработена от дърво и костенурка от подофицер Алекси Панев от 6-та батарея на 7-а пехотна Рилска дивизия. Това е действащ музикален инструмент, с който подофицер Панев повдига духа на своите другари. Друг музикален инструмент е мандолината, изработена от редник Тодор Юруков от 2-а батарея на 21-и пехотен полк. Направена е от твърдо дърво, боядисано в черно и жълто, като горната u част е плоска, а долната има яйцевидна форма. С фината си изработка се отличават и кутиите за моливи от буково дърво на канонира Капон Арон Соломонов. На капаците на всяка от тях с красив калиграфски почерк са изписани имената на местата, където воюва неговата част: „Завоя на Черна”, „Криволакъ”, „Ресенъ”, „Воденъ”, „Мал. Яребична”. Забележително красив предмет е и вазата, изработена от месингова снарядна гилза. В горния край тя е извита навътре, а отвън е богато украсена с растителни орнаменти. Вазата има четири полета със странни изображения: крилат кон, козел, крилато куче и елен. От външната u страна се чете надпис: ”June 1915. Patronen Fabrik, Karlsrhue”. Вазата е принадлежала на Михаил Анков. През Първата световна война негов другар, златар по професия, я изработва за него. Интерес представлява и цигарето, принадлежало на полк. Панайот Куюмджиев. Направено е от червеникаво-кафяво дърво и има клинообразна форма. Надписите със синьо мастило по него гласят: „Дедеагачъ”, „Кукушъ”, „Танго”. То е подарено на музея през 1937 г.

Във фонда на НВИМ се съхраняват и няколко лъжици от орехово и чимширово дърво, направени от майстори от 52-и пехотен полк, 31-и пехотен полк и 5-а армейска огнева народна колона. На една от тях четем подканващия надпис „На здраве”.

Заслужава висока оценка инициативата на някои войници да направят на фронта от ненужен военен инвентар различни инструменти: стругове, ковашки мехове, грънчарски колела, които да подпомагат по-прецизната изработка на предметите. В експозицията са изложени и няколко чашки със столчета и пръстени от алуминий, изработени на струг. На една от чашките има надпис „Стоянов”. Заслужава си да отбележим и красивата стоманена табакера от 3-и пехотен Македонски полк, на която горе вляво има релефно изображение на ръчна бомба, а долу вдясно е вграден знакът на военния орден „За храброст”, ІV степен, 2 клас. Тези вещи са подарени на полк. Георги Златарев. С оригиналност на замисъла и изящност на изпълнението се отличава и свещникът от гилза на снаряд, калибър 85 мм и част от запалката на снаряда. На задната страна на свещника е изрязан знака на военния орден „За храброст”, а на външната му страна е гравиран текст: „На Наум Ромалевски отъ 34 пех. Троянски полкъ. Дойранъ. Капа-тепе 1916-1917”. От двете страни са изрязани цветя. Свещникът е откупен от Петър Георгиев от София. Вниманието на публиката привлича и мастилницата, изработена от артилерийски пушечни гилзи с надпис: ”15.VІ.1918 г. Битолски фронтъ. Поручик Чукурски”. С красивата си изработка се отличава и бронзова ваза от гилза на снаряд с калибър 75 мм. Дъното u е опасано с гравиран надпис: „Отъ офицерите при щаба на 9-а п. плевенска дивизия”, а стеснената част под устието е украсена с растителни орнаменти. Отбелязан е и пътят на дивизията. Във фонда на музея се пази и кибритник от гилзи и патрони, изработен на фронта и подарен на генерал Александър Протогеров от Ан. Л. Майхершак.

В рамките на това съобщение ви представяме една малка част от десетките културни ценности на колекция „Войнишко творчество” в НВИМ. Художествените предмети, изработени на фронта, са удачно допълнение към темите, отразени в експозиционните зали за Балканската война 1912-1913 г. и Първата световна война. Не бяха открити предмети, създадени през Втората световна война. Войнишките творения говорят не само за вкуса и майсторството на създателите им, за разумното оползотворяване на времето в затишията, но са и пример за подражание за младите бойци. При всички трудности на войната, българският войник запазва човешките си качества и усета си към красивото в условия, които разумът възприема като несъвместими с красотата.

Галерия

Назад
НВИМ има авторски права над тази страница. Използването на текст или изображения от нея се извършва с писмено разрешение на НВИМ.
Национален военноисторически музей © 2009. Всички права запазени.