е – музеен вестник > Интересни книги > История на Балканите, ХIV-ХХ век. Пловдив, 2002г.
 

История

Музеите по света

Световни битки и военни походи

Уникални експонати

Архивите говорят

Музейна поща

Дигитална видеотека

Интересни книги

Архив

 

Интересни книги

Назад

   Кастелан, Жорж
История на Балканите, ХIV-ХХ век. Пловдив,2002г.


Жорж Кастелан е френски професор и специалист по история на балканските народи. Човек с широки познания и безспорна компетентност, Кастелан пресъздава синтезирана картина на пъстрия ни във всяко отношение регион, като прави съпоставки с подобни региони в Европа.

Историческото развитие на който и да е от народите на Балканския полуостров е неразривно свързано с историята на неговите съседи. Книгата е обобщаващ труд, в който събитията в отделните балкански държави са взаимносвързани. Интересно е да се види как българската и балканската история се гледат отвън и какви са оценките за събитията, лишени от патриотични пристрастия.

Назад
НВИМ има авторски права над тази страница. Използването на текст или изображения от нея се извършва с писмено разрешение на НВИМ.
Национален военноисторически музей © 2009. Всички права запазени.