е – музеен вестник > Интересни книги > Голямата среща на българския народ: Културната политика и предизвикателствата на войните 1912-1918 г.
 

История

Музеите по света

Световни битки и военни походи

Уникални експонати

Архивите говорят

Музейна поща

Дигитална видеотека

Интересни книги

Архив

 

Интересни книги

Назад

  Конева, Румяна
Голямата среща на българския народ: Културната политика и предизвикателствата на войните 1912-1918 г. – София: АИ „М. Дринов”, 1995 – 227 с.


Въз основа на значителен архивен материал, периодични издания, монографии, документи и мемоари в този труд са разгледани отделните държавни културни институции по време на войните, ролята на различните правителства при развитието на образованието и науката, изявите на обществените културни институции и някои много характерни за българската интелигенция дейности и схващания. Художествената култура по време на войните е представена, от една страна, като документ на епохата, а от друга – като възможност да се разяснят важни специфики на баталистичното творчество в България през засегнатия период. Осветляването на тези и подобни на тях въпроси открива идейно и емоционално сходство с предходната епоха - Възраждането, очертава процесите, довели до прелома в българската култура след Първата световна война.


Назад
НВИМ има авторски права над тази страница. Използването на текст или изображения от нея се извършва с писмено разрешение на НВИМ.
Национален военноисторически музей © 2009. Всички права запазени.