• Facebook
  • Facebook
  • Facebook

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ И ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА НА ОБЕКТИ НА НВИМ”

На основание чл.2 от ЗЗЛД подписите са заличени.

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com