• Facebook
  • Facebook
  • Facebook

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ, ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА НА ОБЕКТИ НА НВИМ, УСЛУГИ ПО ПОДДРЪЖКА, ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ, НА СИСТЕМИТЕ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И ЗАПИС, НА СИСТЕМИТЕ ЗА ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ - ИЗГРАДЕНИ И ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ В СГРАДНИЯ ФОНД НА НВИМ

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com