ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ


Калина Хинкова


За връзка
тел.: + 359 2/846 84 26
GSM: +359 886 604 162
e-mail: k.hinkova@militarymuseum.bg


КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com