• Facebook
  • Facebook
  • Facebook

КАТАЛОГ

Страница: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Наименование: Снимка
Описание: Пред гроба на „младия герой“ от 21-ви пехотен средногорски полк на южния фронт
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 13.9 x 8.99 см

Наименование: Снимка
Описание: Общ изглед на позициите на 22-ри пехотен тракийски полк на Калиманския фронт
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.02 x 11.51 см

Наименование: Снимка
Описание: Общ изглед на позициите на 22-ри пехотен тракийски полк на Калиманския фронт
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.54 x 11.49 см

Наименование: Снимка
Описание: Част от Калиманската позиция на 22-ри пехотен тракийски полк от 7-а пехотна рилска дивизия
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 15.92 x 11.35 см

Наименование: Снимка
Описание: Сръбската и българската (на 22-ри пехотен тракийски полк) позиция при Калиманското поле
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.31 x 10.68 см

Наименование: Снимка
Описание: Жетва на първите позиции на 22-ри пехотен тракийски полк при с. Върбица
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.5 x 11.46 см

Наименование: Снимка
Описание: Укрепване на позицията на 22-ри пехотен тракийски полк при Калиманското поле
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.25 x 11.63 см

Наименование: Снимка
Описание: Височините при Кочани, позиция на 22-ри пехотен тракийски полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 15.32 x 9.87 см

Наименование: Снимка
Описание: Преминаване на р. Пчиня от 22-ри пехотен тракийски полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 12.68 x 8.49 см

Наименование: Снимка
Описание: 5-а рота от 22-ри пехотен тракийски полк на почивка край Вардарската долина след изгонването на неприятеля при Гевгели
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.81 x 12.26 см

Наименование: Снимка
Описание: Бивак на телеграфна рота от 22-ри пехотен тракийски полк при 7-а рилска дивизия
Датировка: Октомври 1916 г.
Размер: 5.77 x 4.5 см

Наименование: Снимка
Описание: Бивак на картечна рота от 22-ри пехотен тракийски полк при р. Брегалница
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.28 x 11.42 см

Наименование: Снимка
Описание: Учебна команда от 22-ри пехотен тракийски полк по време на обучение
Датировка: Април 1917 г.
Размер: 6.06 x 5.53 см

Наименование: Снимка
Описание: Пленено гръцко оръдие от 22-ри пехотен тракийски полк при Драгот. укрепление
Датировка: Април 1916 г.
Размер: 5.59 x 5.46 см

Наименование: Снимка
Описание: Панихида, с участието на 22-ри пехотен тракийски полк, след боевете при Калиманци
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.5 х 13 см

Наименование: Снимка
Описание: Честване на бойния празник на 22-ри пехотен тракийски полк
Датировка: 21.06.1916 г.
Размер: 17.66 x 11.83 см

Наименование: Снимка
Описание: На бойния празник на 22-ри пехотен тракийски полк
Датировка: 21.06.1916 г. / 04.07.1916 г.
Размер: 16.82 x 11.03 см

Наименование: Снимка
Описание: Съветникът на 8-а пехотна тунджанска дивизия полк. Фома Василевич Григориев дава обяснения по време на учение на 12-и пехотен балкански полк.
Датировка: Февруари 1945 г.
Размер: 13.42 x 9 см

Наименование: Снимка
Описание: Изпращане на подполк. Ив. Вълков, назначен за началник-щаб на 7-а пехотна рилска дивизия, от офицерите от щаба на 2-ра армия, с. Левуново.
Датировка: 1916 г.
Размер: 15.93 x 11.44 см

Наименование: Снимка
Описание: Командирът на 9-и пехотен пловдивски полк с дружинните командири пред щаба на полка в с. Елуджа
Датировка: 13.02.1913 г.
Размер: 10.98 x 7.98 см

Наименование: Снимка
Описание: В с. Елуджа
Датировка: 13.02.1913 г.
Размер: 10.85 x 7.87 см

Наименование: Снимка
Описание: В с. Елуджа, Люлебек
Датировка: 14.01.1913 г.
Размер: 11.08 x 7.93 см

Наименование: Снимка
Описание: Командирът на 9-и пехотен пловдивски полк полковник Бошнаков, полковият лекар, санитар-майорът Дамянов и адютантът на полка поручик Шаранко в с. Елуджа
Датировка: 14.01.1913 г.
Размер: 10.88 x 7.84 см

Наименование: Снимка
Описание: Щабът на 9-и пехотен пловдивски полк в с. Сакме
Датировка: 16.02.1913 г.
Размер: 10.45 x 8.07 см

Наименование: Снимка
Описание: Разчистване на пътя Малград – Родосто при Булаир
Датировка: 17-19.02.1913 г.
Размер: 8.72 x 7.92 см

Наименование: Снимка
Описание: Командирът на 9-ти пехотен полк Бошнаков наблюдава турските позиции от предните постове срещу Булаир
Датировка: Март 1913 г.
Размер: 10.78 x 8.13 см

Наименование: Снимка
Описание: Обща снимка на офицерите от 9-и пехотен пловдивски полк
Датировка: 1913 г.
Размер: 11.1 x 8.14 см

Наименование: Снимка
Описание: Булаирските турски укрепления при Мраморно море. Редут вдясно от Севри тепе, срещу Булаир
Датировка: Март – Май 1913 г.
Размер: 10.74 x 8.15 см

Наименование: Снимка
Описание: Лагерът при щаба на 9-и пехотен пловдивски полк срещу Булаир – Сароският залив
Датировка: Март – Май 1913 г.
Размер: 10.69 x 8.28 см

Наименование: Снимка
Описание: Среща между български и турски войници на демаркационната линия при Булаир
Датировка: 01.04.1913 г.
Размер: 10.81 x 8.06 см

Наименование: Снимка
Описание: При с. Ексемил
Датировка: 16.05.1913 г.
Размер: 10.8 x 8.04 см

Наименование: Снимка
Описание: Готвачи от 2-ра дружина на 9-и пехотен пловдивски полк по време на лагер
Датировка: 22 Март – 22 Май 1913 г.
Размер: 10.67 x 7.68 см

Наименование: Снимка
Описание: Банкет от полк. Бошнаков, даден в лагера срещу Булаир по случай подписване на мир с турците
Датировка: 02.05.1913 г.
Размер: 10.62 x 8 см

Наименование: Снимка
Описание: Разтоварване на 9-и пехотен пловдивски полк и на други войскови части от руския параход „Иерусалим“ и българския „Борис“ в Кавала
Датировка: 28-29.05.1913 г.
Размер: 10.67 x 8.05 см

Наименование: Снимка
Описание: Нощуване на 9-и пехотен пловдивски полк в Кавала
Датировка: 29.05.1913 г.
Размер: 10.58 x 8.13 см

Наименование: Снимка
Описание: 1-ви взвод на 4-та рота от 11-и пехотен сливенски полк, фотографиран в околността на гр. Дойран
Датировка: 15.05.1913 г.
Размер: 17.5 x 12.74 см

Наименование: Снимка
Описание: 2-ри взвод на 4-та рота от 11-и пехотен сливенски полк, фотографиран в околността на гр. Дойран
Датировка: 15.05.1913 г.
Размер: 17.04 x 12.38 см

Наименование: Снимка
Описание: 3-ти взвод на 4-та рота от 11-и пехотен сливенски полк, фотографиран в околността на гр. Дойран
Датировка: 15.05.1913 г.
Размер: 16.56 x 11.99 см

Наименование: Снимка
Описание: 4-ти взвод на 4-та рота от 11 пехотен сливенски полк, фотографиран в околността на гр. Дойран
Датировка: 15.05.1913 г.
Размер: 17.29 x 12.72 см

Наименование: Снимка
Описание: Офицери от 12-и пехотен балкански полк преди сражение
Датировка: 1912 – 1913 г.
Размер: 14.91 x 10.92 см

Наименование: Снимка
Описание: Офицери от 12-и пехотен балкански полк
Датировка: 1912 – 1913 г.
Размер: 14.86 x 10.82 см

Наименование: Снимка
Описание: Офицери от 3-та дружина на 12-и пехотен балкански полк при Демир Хисар – командирът на 3-та дружина подполк. Танев, кап. о. з. Витанов, кап. П. Георгиев, подпор. Д. Димитров, подпор. Атанас К[…], пор. Чинков, подпор. Тодор Пундев, подпор. А. Любенов, подпор. Ив. Бончев, подпор. Желев, Николай [...], подпор. Еню Колчев, д-р Петров, капелмайстор Спауста
Датировка: 16.09.1913 г.
Размер: 14.14 x 9.01 см

Наименование: Снимка
Описание: Офицерска землянка на позицията при Булаир
Датировка: 1912 – 1913 г.
Размер: 10.6 x 6.13 см

Наименование: Снимка
Описание: Палатката на полковия командир на позицията при Булаир
Датировка: 20.02.1913 г.
Размер: 10.32 x 5.95 см

Наименование: Снимка
Описание: Измръзнали войници на лечение в лазарета.
Датировка: 1912 – 1913 г.
Размер: 10.26 x 7.21 см

Наименование: Снимка
Описание: В палатката на фелдфебела при с. Коджа чешме
Датировка: 1912 – 1913 г.
Размер: 11.15 x 8.13 см

Наименование: Снимка
Описание: Кап. Стоян Мирчев при турския чадър край с. Коджа чешме
Датировка: 29.03.1913 г.
Размер: 9.86 x 7.41 см

Наименование: Снимка
Описание: На гости
Датировка: 1912 – 1913 г.
Размер: 11.09 x 8.23 см

Наименование: Снимка
Описание: По време на обед
Датировка: 1912 – 1913 г.
Размер: 10.14 x 7.43 см

Наименование: Снимка
Описание: „Тримата мускетари“ на позицията при Булаир
Датировка: 13.03.1913 г.
Размер: 9.3 x 6.17 см

Наименование: Снимка
Описание: На почивка
Датировка: 1912 – 1913 г.
Размер: 10.89 x 8.09 см

Наименование: Снимка
Описание: При с. Коджа чешме
Датировка: 1912 – 1913 г.
Размер: 11.27 x 7.59 см

Наименование: Снимка
Описание: Преди тръгване от с. Коджа чешме
Датировка: 1912 – 1913 г.
Размер: 11.02 x 8.01 см

Наименование: Снимка
Описание: Бивак на 13-и пехотен рилски полк
Датировка: 09.03.1913 г.
Размер: 10.23 x 7.27 см

Страница: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com