• Facebook
  • Facebook
  • Facebook

КАТАЛОГ

Наименование: Снимка
Описание: Постройка на ниша за снаряди в Албания
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 8.13 x 10.92 см

Наименование: Снимка
Описание: В двора на черквата „Св. Пантелей МОН“, гр. Велес, Македония
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 8.09 x 10.71 см

Наименование: Снимка
Описание: Командирът на 9/2 тежка батарея, Албания
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 8.19 x 11.04 см

Наименование: Снимка
Описание: Батарейни командири Хлебаров и Денчев, Албания
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 8.11 x 10.86 см

Наименование: Снимка
Описание: Наблюдателният пункт на Перистера срещу Червената стена, Македония
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 8.87 x 10.25 см

Наименование: Снимка
Описание: Приготвяне на дъски за Перистера, Македония
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 8.34 x 11.47 см

Наименование: Снимка
Описание: Пленнически лагер при с. Сурович, Македония
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 8.36 x 11.4 см

Наименование: Снимка
Описание: На позиция срещу Червената стена, Македония. Пор. Андрейчев в землянката си
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 8.48 x 11.57 см

Наименование: Снимка
Описание: Разчистване на пътя Малград – Родосто при Булаир
Датировка: 17 – 19 февруари 1913 г.
Размер: 8.72 x 7.92 см

Наименование: Снимка
Описание: При Булаирската позиция
Датировка: 1912 – 1913 г.
Размер: 8.11 x 11.08 см

Наименование: Снимка
Описание: Фотографът на дружината Стоян Апостолов при Гърленските позиции
Датировка: 27.03.1913 г.
Размер: 8.17 x 12 см

Наименование: Снимка
Описание: Полковият сигнализатор Серафим Константинов при Гърленските позиции
Датировка: 1912 – 1913 г.
Размер: 9.03 x 12.02 см

Наименование: Снимка
Описание: В дни на бездействие на Булаирската позиция
Датировка: 1912 – 1913 г.
Размер: 9.23 x 7.47 см

Наименование: Снимка
Описание: Наблюдателният пункт на 21-ви пехотен средногорски полк при Булаирската позиция
Датировка: 1912 – 1913 г.
Размер: 7.81 x 10.86 см

Наименование: Снимка
Описание: Ген. лейтенант Георги Тодоров
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 9.24 x 13.43 см

Наименование: Снимка
Описание: Българин от с. Царевица, Демирхисарско
Датировка: септември 1916 г.
Размер: 7.49 x 11.33 см

Наименование: Снимка
Описание: Командващият 2-ра армия ген. Тодоров на обиколка из беломорската отбрана с началника на отбраната полк. Б. Икономов
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 8.23 x 11.1 см

Наименование: Снимка
Описание: Полк. Цонков наблюдава боевете при с. Енидже от бригадния наблюдателен пункт
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 7.82 x 10.55 см

Наименование: Снимка
Описание: Главнокомандващият Действащата армия ген. Жеков
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 9.11 x 7.34 см

Наименование: Снимка
Описание: Войник от 20-и пехотен добруджански полк прави гребени на фронта
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 8.6 x 13.56 см

Наименование: Снимка
Описание: Експонат (ваза „Велико Търново“) от изложба на 20-и пехотен добруджански полк
Датировка: 1918 г.
Размер: 8.33 x 12.38 см

Наименование: Снимка
Описание: Експонат (полюлей „Гевгели“) от изложба на 20-и пехотен добруджански полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 7.96 x 14.77 см

Наименование: Снимка
Описание: Войниците от 6-а рота на 22-ри пехотен тракийски полк почистват оръжието си на кота 244 при Серес след сражение
Датировка: ноември 1917 г.
Размер: 5.65 x 5.49 см

Наименование: Снимка
Описание: Войниците от 5-а рота на 22-ри пехотен тракийски полк в окопите готови за стрелба
Датировка: април 1917 г.
Размер: 6.07 x 5.38 см

Наименование: Снимка
Описание: Вход на Драгот. укрепление, превзето от 22-ри пехотен тракийски полк
Датировка: юни 1916 г.
Размер: 5.65 x 5.5 см

Наименование: Снимка
Описание: Наблюдателен пункт на 22-ри пехотен тракийски полк от 7-а рилска дивизия над Демирхисар
Датировка: октомври 1916 г.
Размер: 5.18 x 5.19 см

Наименование: Снимка
Описание: Офицери от 22-ри пехотен тракийски полк на гарата в Демирхисар
Датировка: 1916 г.
Размер: 5.66 x 5.33 см

Наименование: Снимка
Описание: Бивак на телеграфна рота от 22-ри пехотен тракийски полк при 7-а рилска дивизия
Датировка: октомври 1916 г.
Размер: 5.77 x 4.5 см

Наименование: Снимка
Описание: Учебна команда от 22-ри пехотен тракийски полк по време на обучение
Датировка: април 1917 г.
Размер: 6.06 x 5.53 см

Наименование: Снимка
Описание: Учебна команда от 22-ри пехотен тракийски полк при завършване на обучителен курс
Датировка: април 1917 г.
Размер: 5.76 x 5.59 см

Наименование: Снимка
Описание: Пленено гръцко оръдие от 22-ри пехотен тракийски полк при Драгот. укрепление
Датировка: април 1916 г.
Размер: 5.59 x 5.46 см

Наименование: Снимка
Описание: Офицери и войници от 4-та дружина на 24-ти пехотен черноморски полк на молебен в църквата при с. Сборско
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 8.89 x 13.74 см

Наименование: Снимка
Описание: В землянката на командира на 1 дружина от 24-ти пехотен черноморски полк на вр. Преслап
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 8.79 x 13.33 см

Наименование: Снимка
Описание: Подземна галерия на щурмови войници от 26-и пехотен пернишки полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 8.65 x 13.65 см

Наименование: Снимка
Описание: Пред гроба на „младия герой“ от 21-ви пехотен средногорски полк на южния фронт
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 8.99 x 13.82 см

Наименование: Снимка
Описание: Щурмова команда от 26-и пехотен пернишки полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 8.76 x 13.71 см

Наименование: Снимка
Описание: Певчески хор при 26-и пехотен пернишки полк
Датировка: ноември 1916 г.
Размер: 5.61 x 5.68 см

Наименование: Снимка
Описание: Войници от 15-а рота на 28-и пехотен стремски полк на южния фронт по време на баня
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 8.81 x 13.89 см

Наименование: Снимка
Описание: Войници от 30-и пехотен шейновски полк на фронта по време на почивка
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 8.35 x 11.66 см

Наименование: Снимка
Описание: Офицерска палатка от 31-ви пехотен варненски полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 7.9 x 10.77 см

Наименование: Снимка
Описание: Почивка след обиколка на позицията на 32-ри пехотен загорски полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 8.78 x 13.78 см

Наименование: Снимка
Описание: Войници от 33-ти пехотен свищовски полк на преглед в полковия лазарет при местността „Трите чешми“
Датировка: 1916 г.
Размер: 8.77 x 6.82 см

Наименование: Снимка
Описание:
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 9.07 x 14.46 см

Наименование: Снимка
Описание: Началникът на 10-а пехотна беломорска дивизия полк. Бурмов
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 9.27 x 12.11 см

Наименование: Снимка
Описание: Войници от 10-а пехотна беломорска дивизия край Бяло море
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 8.76 x 10.84 см

Наименование: Снимка
Описание: В канцеларията на една от дружините на 2-ри етапен полк
Датировка: 1915 - 1918 г.
Размер: 7.54 x 10.87 см

Наименование: Снимка
Описание: Група войници от 2-ри етапен полк
Датировка: 1915 - 1918 г.
Размер: 9.14 x 7.77 см

Наименование: Снимка
Описание: Прокопаване на вода от войници на 2-ри етапен полк
Датировка: 1915 - 1918 г.
Размер: 8.77 x 6.82 см

Наименование: Снимка
Описание: Войник на пост
Датировка: 1915 - 1918 г.
Размер: 7.62 x 10.46 см

Наименование: Снимка
Описание: Жители-милиционери от с. Просечен
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 8.06 x 9.73 см

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com