• Facebook
  • Facebook
  • Facebook

КАТАЛОГ

Страница: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Наименование: Снимка
Описание: Войници от 25-и пехотен драгомански полк перат дрехите си на фронта
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 10.27 x 7.45 см

Наименование: Снимка
Описание: Панихида за загиналите от 25-и пехотен драгомански полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 11.1 x 7.4 см

Наименование: Снимка
Описание: Щабът на 26-и пехотен пернишки полк на бивак при гр. Баракли Джумая
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 13.93 x 8.84 см

Наименование: Снимка
Описание: Княз Кирил заедно с командващия 2-ра армия при 26-и пехотен пернишки полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 13.48 x 8.67 см

Наименование: Снимка
Описание: Обиколка през месец април на позициите на 26-и пехотен пернишки полк от командващия 2-ра армия и началника на 7-а пехотна рилска дивизия
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 13.65 x 8.59 см

Наименование: Снимка
Описание: Обиколка от началник-щаба на 2-ра армия полк. Цветков и началник-щаба на 7-а пехотна рилска дивизия на позициите на 26-и пехотен пернишки полк през месец април
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 13.53 x 8.67 см

Наименование: Снимка
Описание: Войници от 26-и пехотен пернишки полк готови за стрелба
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 11.39 x 8.79 см

Наименование: Снимка
Описание: Щурмова група от 15 рота на 26-и пехотен пернишки полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 13.56 x 8.77 см

Наименование: Снимка
Описание: Позиция на 26-и пехотен пернишки полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 11.29 x 8.7 см

Наименование: Снимка
Описание: Разрушеният от снаряд олтар на църква в с. Чучулигово, Серско, зад който са се укривали загиналите 3-ма офицери и 2-ма войници от 26-и пехотен пернишки полк
Датировка: 1916 г.
Размер: 11.98 x 8.67 см

Наименование: Снимка
Описание: Местностите Беласица и Круша планина, гледани над с. Совяк. Със знака х на фотографията е обозначено пресичането им при укреплението на Дува тепе
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 13.76 x 8.69 см

Наименование: Снимка
Описание: Обяд на 8-а рота от 26-и пехотен пернишки полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 11.07 x 8.42 см

Наименование: Снимка
Описание: Зад позициите на 26-и пехотен пернишки полк по време на учение
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 13.84 x 7.79 см

Наименование: Снимка
Описание: Полковата поддръжка (2 дружини) в бивака на щаба на 26-и пехотен пернишки полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 13.65 x 8.24 см

Наименование: Снимка
Описание: Бивакът на нестроева рота от 26-и пехотен пернишки полк, разположен зад позицията му
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 13.58 x 8.74 см

Наименование: Снимка
Описание: Настъплението на 3-та дружина от 26-и пехотен пернишки полк срещу английско френските-войски в Серското поле
Датировка: 18.08.1916 г.
Размер: 10.24 x 7.88 см

Наименование: Снимка
Описание: 3-та дружина от 26-и пехотен пернишки полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 13.64 x 8.78 см

Наименование: Снимка
Описание: Преглед на 26-и пехотен пернишки полк от дивизионния началник през месец април
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 23.7 x 15.61 см

Наименование: Снимка
Описание: Рота от 26-и пехотен пернишки полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 14.14 x 8.52 см

Наименование: Снимка
Описание: 15-а рота от 26-и пехотен пернишки полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 13.67 x 8.67 см

Наименование: Снимка
Описание: 16-а рота от 26-и пехотен пернишки полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 13.67 x 8.78 см

Наименование: Снимка
Описание: На празника на 26-и пехотен пернишки полк началника на 2-ра армия пропуска полка в церемониален марш
Датировка: 24.10.1916 г.
Размер: 13.88 x 8.89 см

Наименование: Снимка
Описание: По време на празника на 26-и пехотен пернишки полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.15 x 12.01 см

Наименование: Снимка
Описание: Музиканти от 26-и пехотен пернишки полк веселят населението на с. Муса бей, Радомирско
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 11.01 x 8.02 см

Наименование: Снимка
Описание: Окопна позиция на 27-и пехотен чепински полк при отбранителната линия край р. Черна
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 10.8 x 7.8 см

Наименование: Снимка
Описание: Блиндиран окоп на 27-и пехотен чепински полк при с. Карааглар, Дойранско
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.57 x 11.47 см

Наименование: Снимка
Описание: Награждаване на войници и офицери от 27-и пехотен чепински полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.57 x 11.76 см

Наименование: Снимка
Описание: Щурмова команда от 28-и пехотен стремски полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 15.22 x 11.08 см

Наименование: Снимка
Описание: Командирът на 28-и пехотен стремски полк раздава подаръци на войниците при завоя на р. Черна
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 15.61 x 11.44 см

Наименование: Снимка
Описание: Раздаване подаръци на фронта на войниците от 28-и пехотен стремски полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 14.78 x 10.85 см

Наименование: Снимка
Описание: Влизане на 30-и пехотен шейновски полк в Битоля
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.97 x 9.26 см

Наименование: Снимка
Описание: Влизане на 30-и пехотен шейновски полк в Битоля
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.92 x 11.73

Наименование: Снимка
Описание: Ваксинация против тиф на войниците от 30-и пехотен шейновски полк в Македония
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 11.18 x 8.36 см

Наименование: Снимка
Описание: Позицията на 31-ви пехотен варненски полк при с. Бешаул
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.02 x 10.26 см

Наименование: Снимка
Описание: Позицията на 31-ви пехотен варненски полк при с. Бешаул
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.05 x 9.04 см

Наименование: Снимка
Описание: Граничният пост, преминат от 31-ви пехотен варненски полк при настъплението му към Тутракан
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 11.45 x 8.56 см

Наименование: Снимка
Описание: Група руски офицери на българския бряг на гости при 31-ви пехотен варненски полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 10.4 x 7.55 см

Наименование: Снимка
Описание: Група руски офицери на българския бряг на гости при 31-ви пехотен варненски полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 10.69 x 7.86 см

Наименование: Снимка
Описание: Основно народно училище „Ив. Вазов“ в с. Николицел, открито от 31-ви пехотен варненски полк
Датировка: 16 Април
Размер: 13.86 x 8.69 см

Наименование: Снимка
Описание: Основно народно училище „Ив. Вазов“ в с. Николицел, открито от 31-ви пехотен варненски полк
Датировка: 16 Април
Размер: 13.75 x 11.55 см

Наименование: Снимка
Описание: Командирът на 3-та дружина от 32-ри пехотен загорски полк, заедно с командирите от 7-а и 12-а рота, лейтенант фон Вюлиш, дружинният лекар и адютантът на дружината оглеждат на границата поверения им участък
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 10.99 x 7.99 см

Наименование: Снимка
Описание: Офицери от 32-ри пехотен загорски полк на почивка след сражение
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 10.84 x 8.07 см

Наименование: Снимка
Описание: Войници и офицери от 32-ри пехотен загорски полк на почивка след боя при Вучке – Лясковец
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 11.72 x 8.35 см

Наименование: Снимка
Описание: Група офицери от 32-ри пехотен загорски полк на фронта, при отдаване на заповед за бой
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 10.92 x 7.92 см

Наименование: Снимка
Описание: Войници и офицери от 32-ри пехотен загорски полк гледат народна борба
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 10.47 x 7.7 см

Наименование: Снимка
Описание: Войници и офицери от 32-ри пехотен загорски полк гледат игрите „Кючек Хавасъ“
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 10.88 x 7.61 см

Наименование: Снимка
Описание: Войници и офицери от 32-ри пехотен загорски полк гледат импровизиран театър на патронния празник на полка
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 10.33 x 7.51 см

Наименование: Снимка
Описание: Наблюдателен пункт на 33-ти пехотен свищовски полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.48 x 10.65 см

Наименование: Снимка
Описание: Позиция на 33-ти пехотен свищовски полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.98 x 12.1 см

Страница: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9,72,120,313,413
трамваи: 20,21
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com