• Facebook
  • Facebook
  • Facebook

КАТАЛОГ

Страница: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Наименование: Снимка
Описание: Марш на пехотни части по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.17 x 10.83 см

Наименование: Снимка
Описание: Марш на пехотни части по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 16.9 x 10.59 см

Наименование: Снимка
Описание: Марш на пехотни части по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.43 x 10.91 см

Наименование: Снимка
Описание: Марш на пехотни части по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 16.8 x 10.34 см

Наименование: Снимка
Описание: Марш на пехотни части по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.12 x 11 см

Наименование: Снимка
Описание: Марш на пехотни части по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.26 x 10.9 см

Наименование: Снимка
Описание: Марш на артилерийски части по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 16.73 x 10.64 см

Наименование: Снимка
Описание: Марш на артилерийски части по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 16.88 x 10.59 см

Наименование: Снимка
Описание: Марш на кавалерийски части по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 16.73 x 10.67 см

Наименование: Снимка
Описание: Дефилиране на моторизирана артилерия на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.3 x 10.67 см

Наименование: Снимка
Описание: Дефилиране на конни части по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.09 x 10.76 см

Наименование: Снимка
Описание: Марш на конни части по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.4 x 10.56 см

Наименование: Снимка
Описание: Марш на кавалерийски части по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.18 x 10.71 см

Наименование: Снимка
Описание: Марш на конни части по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.25 x 10.81 см

Наименование: Снимка
Описание: Марш на кавалерийски части по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.8 x 10.58 см

Наименование: Снимка
Описание: Марш на конни части по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 16.68 x 10.62 см

Наименование: Снимка
Описание: Марш на конни части по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.17 x 10.65 см

Наименование: Снимка
Описание: Марш на конни части по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 16.68 x 10.57 см

Наименование: Снимка
Описание: Дефилиране на прожекторно отделение по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.01 x 10.55 см

Наименование: Снимка
Описание: Дефилиране на прожекторно отделение по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 10.99 x 10.67 см

Наименование: Снимка
Описание: Дефилиране на понтонно отделение по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.21 x 11.03 см

Наименование: Снимка
Описание: Марш на минохвъргачни части по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.3 x 10.89 см

Наименование: Снимка
Описание: Н. В. цар Борис III поздравява строени военни части на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.1 x 10.66 см

Наименование: Снимка
Описание: Офицерски строй в готовност да поеме към мястото на парада по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.09 x 10.97 см

Наименование: Снимка
Описание: Дефилиране на части, въоръжени с леки противоаеропланни оръдия, по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.1 x 10.95 см

Наименование: Снимка
Описание: Марш на моторизирани части по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.16 x 11.12 см

Наименование: Снимка
Описание: Дефилиране на мотоциклетисти по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 16.99 x 10.67 см

Наименование: Снимка
Описание: Дефилиране на моторизирани пехотни части по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.8 x 10.9 см

Наименование: Снимка
Описание: Дефилиране на моторизирани пехотни части по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.9 x 11.13 см

Наименование: Снимка
Описание: Дефилиране на моторизирани пехотни части по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.64 x 10.92 см

Наименование: Снимка
Описание: Дефилиране на моторизирани пехотни части по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 16.98 x 10.66 см

Наименование: Снимка
Описание: Замаскиран подслушвателен апарат по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 16.63 x 10.71 см

Наименование: Снимка
Описание: В очакване на войници, участващи в първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.05 x 10.55

Наименование: Снимка
Описание: Н. В. цар Борис III на обяд в лагера край гр. Попово, устроен по повод първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 16.99 x 10.71 см

Наименование: Снимка
Описание: Н. В. цар Борис III на обяд в лагера край гр. Попово, устроен по повод първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.04 x 10.71 см

Наименование: Снимка
Описание: Н. В. цар Борис III поздравява възпитанички на местно стопанско училище по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.06 x 10.74 см

Наименование: Снимка
Описание: Н. В. цар Борис III поздравява възпитанички на местно стопанско училище по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.1 x 10.91 см

Наименование: Снимка
Описание: На обяд в лагера край гр. Попово, устроен по повод първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.02 x 10.92 см

Наименование: Снимка
Описание: Преглед на „червенокръстки“ по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.04 x 10.68 см

Наименование: Снимка
Описание: В утоляване на жаждата по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 16.88 x 10.7 см

Наименование: Снимка
Описание: Из историческия албум на 20-и пехотен добруджански полк, поднесен на шефа на полка НЦВ княз Кирил Преславски
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.14 x 12.21 см

Наименование: Снимка
Описание: Н. В. цар Борис III и Н. В. царица Йоанна (Джованна) Савойска по време на молебен, проведен при първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.09 x 12.39 см

Наименование: Снимка
Описание: Група войници от 20-и пехотен добруджански полк заедно с началниците си през свободното си време
Датировка: 31.03.1917 г.
Размер: 10.99 x 8.16 см

Наименование: Снимка
Описание: 7-а рота от 20-и пехотен добруджански полк посреща Възкресение Христово на фронта
Датировка: 30.04.1917 г.
Размер: 10.99 x 8.56 см

Наименование: Снимка
Описание: ТВ стругарската работилница на 20-и пехотен добруджански полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 14.14 x 11.25 см

Наименование: Снимка
Описание: Изглед от изложба на 20-и пехотен добруджански полк на фронта
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.22 x 12.33 см

Наименование: Снимка
Описание: Изглед от изложба на 20-и пехотен добруджански полк на фронта
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.19 x 12.31 см

Наименование: Снимка
Описание: Из изложба на 20-и пехотен добруджански полк на фронта
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.3 x 10.79 см

Наименование: Снимка
Описание: Откриване на изложба на 20-и пехотен добруджански полк в гр. Велико Търново
Датировка: 6 Май
Размер: 16.99 x 12.12 см

Страница: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9,72,120,313,413
трамваи: 20,21
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com