• Facebook
  • Facebook
  • Facebook

КАТАЛОГ

Страница: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Наименование: Снимка
Описание: Освещаване на чешма-паметник при гара Бадола
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.14 x 12.16 см

Наименование: Снимка
Описание: Войници и офицери на гроба на поручик Караиванов от 24-ти пехотен черноморски полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.75 x 13.91 см

Наименование: Снимка
Описание: Гробът на поручик Караиванов от 24-ти пехотен черноморски полк в двора на църквата в Царево село
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.7 x 12.27 см

Наименование: Снимка
Описание: Панихида за загиналите пор. Стефан Георгиев и подп. Андрей Таралежков от 55-и пехотен полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 15.43 x 11.72 см

Наименование: Снимка
Описание: Полковият командир на 22-ри пехотен тракийски полк заедно с офицери на панихида в памет на загинали от полка
Датировка: 15.06.1917 г.
Размер: 15.99 x 11.23 см

Наименование: Снимка
Описание: Офицери и войници отдават почит на загинал другар при позицията край р. Черна, с. Зовик
Датировка: 15.05.1918 г.
Размер: 11.57 x 8.1 см

Наименование: Снимка
Описание: Скопчани на гроба на подпор. Неделчо Кебеджиев по случай една година от смъртта му
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 13.6 x 9.15 см

Наименование: Снимка
Описание: Командирът на 2-ра батарея от 9-а пехотна плевенска дивизия с група офицери на гроба на кап. Милитич от 33-ти пехотен свищовски полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 21.66 x 16.26 см

Наименование: Снимка
Описание: Войници и офицери при паметника на загиналите герой
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 13.85 x 8.75 см

Наименование: Снимка
Описание: Общ изглед на паметника в чест на загиналите от 4-ти пехотен македонски полк в боевете му с англичани, французи и сърби при Беласица планина
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 15.99 x 11.46 см

Наименование: Снимка
Описание: В памет на защитниците на Лешница от 5-и пехотен дунавски полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 10.91 x 8.04 см

Наименование: Снимка
Описание: Освещаване на паметника, посветен на защитниците на Лешница от 5-и пехотен дунавски полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 10.96 x 7.15 см

Наименование: Снимка
Описание: Главнокомандващият Погребение на фелдфебела на 8-а рота от 7-и пехотен преславски полк при с. Калфакьой
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 12.58 x 7.89 см

Наименование: Снимка
Описание: Германски войници пред гробове на загинали съотечественици
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 13.66 x 8.66 см

Наименование: Снимка
Описание: Войници и офицери пред гробове на загинали при Гулаш
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 13.65 x 8.74 см

Наименование: Снимка
Описание: Войници и офицери пред гробове на загинали за отечеството
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 10.99 x 8.23 см

Наименование: Снимка
Описание: Гробове на загинали за родината
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 10.85 x 8.02 см

Наименование: Снимка
Описание: При гроба на пор. Дуков
Датировка: 01.11.1916 г.
Размер: 10.43 x 7.81 см

Наименование: Снимка
Описание: Отдаване на почит на гроба на загинал за отечеството
Датировка: Юни 1917 г.
Размер: 9.46 x 7.22 см

Наименование: Снимка
Описание: Погребение на офицерски кандидат Деян Деянов от 27-и чепински пехотен полк в гр. Малгара
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 11.32 x 6.84 см

Наименование: Снимка
Описание: Гробове на загинали за отечеството
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 10.93 x 7.69 см

Наименование: Снимка
Описание: Гробове на загинали за отечеството
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 11.09 x 8.27 см

Наименование: Снимка
Описание: Гробове на загинали за отечеството
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 13.98 x 8.13 см

Наименование: Снимка
Описание: При гробове на загинали за родината
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 10.81 x 7.63 см

Наименование: Снимка
Описание: При гробове на загинали за родината
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 10.46 x 7.5 см

Наименование: Снимка
Описание: Освещаване на паметника на загиналите при Мачин войници и офицери от 48-и пехотен полк, гр. Мачин
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 15.36 x 8.77 см

Наименование: Снимка
Описание: Военни гробове
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 14.11 x 10.81 см

Наименование: Снимка
Описание: Военното гробище в Баракли Джумая
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 14.34 x 9.33 см

Наименование: Снимка
Описание: При български и англо-френски военни гробове на Голаш
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.04 x 11.02 см

Наименование: Снимка
Описание: На молебен в Скопие
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 15.42 x 9.9 см

Наименование: Снимка
Описание: При гроба на скопския войвода Васил Аджаларски
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 21.24 x 16.56 см

Наименование: Снимка
Описание: На гроба на скопския войвода Васил Аджаларски
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.46 x 10.94 см

Наименование: Снимка
Описание: Н. В. цар Борис III и Н. В. царица Йоанна (Джованна) Савойска преди началото на парада по повод първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.11 x 10.86

Наименование: Снимка
Описание: Н. В. цар Борис III в гр. Попово по случай първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.08 x 10.91 см

Наименование: Снимка
Описание: Н. В. цар Борис III пристига в лагера край гр. Попово за първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.19 x 10.93 см

Наименование: Снимка
Описание: Предаване на нови бойни знамена на части, участвали в първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.01 x 10.66 см

Наименование: Снимка
Описание: Предаване на нови бойни знамена на части, участвали в първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.43 x 11.03 см

Наименование: Снимка
Описание: Предаване на нови бойни знамена на части, участвали в първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 16.88 x 10.63 см

Наименование: Снимка
Описание: Предаване на нови бойни знамена на части, участвали в първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война в гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 16.8 x 10.68 см

Наименование: Снимка
Описание: Предаване на нови бойни знамена на части, участвали в първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.53 x 10.66 см

Наименование: Снимка
Описание: Предаване на нови бойни знамена на части, участвали в първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 16.9 x 10.59 см

Наименование: Снимка
Описание: Н. В. цар Борис III и Н. В. царица Йоанна (Джованна) Савойска по време на молебен, проведен при първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.14 x 10.81 см

Наименование: Снимка
Описание: Санитари демонстрират оказване на първа помощ на ранен войник по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.01 x 10.61 см

Наименование: Снимка
Описание: Телефонни постове при лагера край гр. Попово, устроен по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.75 x 11.02 см

Наименование: Снимка
Описание: Телеграфисти упражняват уменията си по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 16.4 x 11 см

Наименование: Снимка
Описание: Български самолети, представени на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.01 x 10.61 см

Наименование: Снимка
Описание: По време на почивка между упражненията, изпълнявани при първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 16.79 x 10.52 см

Наименование: Снимка
Описание: Марш на пехотни части по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.34 x 10.85 см

Наименование: Снимка
Описание: Марш на офицери по време на първите общовойскови маневри на българската армия след Първата световна война край гр. Попово
Датировка: Септември – Октомври 1937 г.
Размер: 17.56 x 11.03 см

Страница: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9,72,120,313,413
трамваи: 20,21
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com