• Facebook
  • Facebook
  • Facebook

КАТАЛОГ

Страница: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Наименование: Снимка
Описание: Главнокомандващият Действащата армия ген. Жеков, ген. Гешов и ген. Вазов на вр. Дуб при Дойран
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.48 x 11.96 см

Наименование: Снимка
Описание: Главнокомандващият Действащата армия ген. Жеков и ген Гешов наблюдават разположението на противника от позицията на 9-а пехотна плевенска дивизия при Дойран
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.65 x 11.89 см

Наименование: Снимка
Описание: Ген. Гешов и началникът на 9-а пехотна плевенска дивизия ген. Вазов разглеждат с главнокомандващия Действащата армия ген. Жеков фронтовата линия Дойран Гевгели
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.56 x 11.04 см

Наименование: Снимка
Описание: Главнокомандващият Действащата армия ген. Жеков, ген. Вазов, ген. Гешев и ген. Мархолев на позицията при Дойран
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.5 x 11.93 см

Наименование: Снимка
Описание: Главнокомандващият Действащата армия ген. Жеков, ген. Вазов, ген. Гешев и полк. Марков на наблюдателния пункт на 9-а пехотна плевенска дивизия при Дойран
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.5 x 11.62 см

Наименование: Снимка
Описание: Главнокомандващият Действащата армия ген. Жеков напуска щаба на 9-а пехотна плевенска дивизия
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.79 x 11.64 см

Наименование: Снимка
Описание: Главнокомандващият Действащата армия ген. Жеков приема доклад при р. Дунав преди преминаването ѝ
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.58 x 10.38 см

Наименование: Снимка
Описание: Главнокомандващият Действащата армия ген. Жеков и ген. Тодоров на брега на р. Дунав
Датировка: 1916 г.
Размер: 16.9 x 11.73 см

Наименование: Снимка
Описание: Главнокомандващият Действащата армия ген. Жеков и началник щабът ѝ ген. Луков при р. Дунав
Датировка: 1916 г.
Размер: 15.78 x 11.48 см

Наименование: Снимка
Описание: Офицери при оръдие на позиция при р. Дунав
Датировка: 1917 г.
Размер: 16.41 x 11.89 см

Наименование: Снимка
Описание: Главнокомандващият Действащата армия ген. Жеков наблюдава летящи аероплани
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.59 x 11.53 см

Наименование: Снимка
Описание: Главнокомандващият Действащата армия ген. Жеков при германска батарея на позиция при Дойран
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.75 x 11.8 см

Наименование: Снимка
Описание: Главнокомандващият Действащата армия ген. Жеков, ген. Тошев, ген. Тодоров и майор Малев
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.73 x 11.68 см

Наименование: Снимка
Описание: Главнокомандващият Действащата армия ген. Жеков и адютантът му майор Малев
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.76 x 11.94 см

Наименование: Снимка
Описание: Главнокомандващият Действащата армия ген. Жеков, ген. Жостов и полк. Керезов
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.8 x 12.09 см

Наименование: Снимка
Описание: Главнокомандващият Действащата армия ген. Жеков на гара Добрич
Датировка: 1916 г.
Размер: 16.56 x 11.87 см

Наименование: Снимка
Описание: Посрещане на Главнокомандващият Действащата армия ген. Жеков в гр. Добрич
Датировка: 1916 г.
Размер: 16.65 x 11.97 см

Наименование: Снимка
Описание: Погребението на ген. Колев във Виена
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 22.99 x 15.32 см

Наименование: Снимка
Описание: Погребението на ген. Колев във Виена
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 23.12 x 14.96 см

Наименование: Снимка
Описание: Н. Ц. В. царица Елеонора на посещение в института за словослагатели
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.71 x 12.04 см

Наименование: Снимка
Описание: Н. Ц. В. царица Елеонора на посещение в института за словослагатели
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.96 x 11.53 см

Наименование: Снимка
Описание: Н. Ц. В. царица Елеонора сред ученици
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.81 x 12.33 см

Наименование: Снимка
Описание: Н. Ц. В. царица Елеонора сред ученици-кошничари
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.77 x 11.99 см

Наименование: Снимка
Описание: Н. Ц. В. царица Елеонора сред ученици-музиканти
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 14.09 x 10.91 см

Наименование: Снимка
Описание: Н. Ц. В. царица Елеонора на смъртния си одър
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 15.86 x 11.11 см

Наименование: Снимка
Описание: От ляво надясно: полк. Погребението на Н. Ц. В. царица Елеонора
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 13.84 x 9.01 см

Наименование: Снимка
Описание: Погребението на Н. Ц. В. царица Елеонора
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 14.13 x 8.88 см

Наименование: Снимка
Описание: Погребението на Н. Ц. В. царица Елеонора
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 12.65 x 8.89 см

Наименование: Снимка
Описание: Погребението на Н. Ц. В. царица Елеонора
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 13.67 x 8.72 см

Наименование: Снимка
Описание: Погребението на Н. Ц. В. царица Елеонора
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 13.65 x 8.67 см

Наименование: Снимка
Описание: Погребението на Н. Ц. В. царица Елеонора
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 13.61 x 8.6 см

Наименование: Снимка
Описание: Чешма-паметник, построена от 5-и пехотен македонски полк при шосето за Петрич в чест на загиналите от полка
Датировка: 1916 г.
Размер: 17.28 x 12.18 см

Наименование: Снимка
Описание: Паметник в чест на освобождението на Македония, построен от 2-ра армия в Св. Врач
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 15.76 x 10.92 см

Наименование: Снимка
Описание: Изглед на паметника в чест на освобождението на Македония, построен от 2-ра армия в Св. Врач
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 14.27 x 11.35 см

Наименование: Снимка
Описание: Гробове на загинали войници и офицери от 49-и пехотен полк
Датировка: 1915 – 1916 г.
Размер: 13.9 x 8.7 см

Наименование: Снимка
Описание: Чешма-паметник, построена от 63-ти пехотен полк на шосето за Петрич
Датировка: 1917 г.
Размер: 16.2 x 11.12 см

Наименование: Снимка
Описание: Главнокомандващият Чешма, построена от войниците на 9-а рота от 64-ти пехотен полк, на позицията им
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.07 x 11.93 см

Наименование: Снимка
Описание: Чешма, в памет на загиналите на кота 50 и 51
Датировка: 30.05.1917 г.
Размер: 16.34 x 11.55 см

Наименование: Снимка
Описание: Гробище на загиналите на кота 51
Датировка: 13.12.1916 г.
Размер: 17.8 x 11.94 см

Наименование: Снимка
Описание: Братска гробница на загиналите за родината от 4-та полска болница при 5-та пехотна дунавска дивизия
Датировка: 1917 г.
Размер: 17.68 x 11.9 см

Наименование: Снимка
Описание: Гробове на загиналите от 3-та полска болница при 6-и пехотна бдинска дивидия
Датировка: 19.03.1917 г.
Размер: 16.93 x 11.65 см

Наименование: Снимка
Описание: Погребението на майор Векилски
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.77 x 11.64

Наименование: Снимка
Описание: Панихида при гроба на полк. Каварналиев
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 18.95 x 10.887 см

Наименование: Снимка
Описание: Панихида при гроба на полк. Каварналиев
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.99 x 10.15 см

Наименование: Снимка
Описание: Панихида при гроба на полк. Каварналиев
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.62 x 11.43 см

Наименование: Снимка
Описание: Гробът на майор Янакиев при [Кирявските] гробища
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17 x 10.87 см

Наименование: Снимка
Описание: Гробът на подпоручик Г. Иванов от 15-и пехотен ломски полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.86 x 11.32 см

Наименование: Снимка
Описание: Параклисът на подполк. Илиев от 15-и пехотен ломски полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.97 x 12.37 см

Наименование: Снимка
Описание: Гробниците на 3-ти пехотен бдински или на 15-и пехотен ломски полк до шосето за Буково
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.76 x 11.75 см

Наименование: Снимка
Описание: Гробищата на 11-и пехотен полк при местността Касабова скала
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.67 x 12.09 см

Страница: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9,72,120,313,413
трамваи: 20,21
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com