• Facebook
  • Facebook
  • Facebook

КАТАЛОГ

Страница: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Наименование: Снимка
Описание: Землянка за дружинните командири от 72-ри пехотен полк
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 11.01 x 8.06 см

Наименование: Снимка
Описание: Мост на р. Шкумба в Албания
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 11.42 x 8.24 см

Наименование: Снимка
Описание: Придвижване на гаубица към позиция в Албания
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 11.35 x 8.39 см

Наименование: Снимка
Описание: Войнишки землянки при Kamila ruken. Позиция на 72-ри пехотен полк при р. Шкумба, Албания
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 10.98 x 8.11 см

Наименование: Снимка
Описание: На гости на 72-ри пехотен полк, Албания
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 11.06 x 8.12 см

Наименование: Снимка
Описание: Група шуменци и други оцелели от Сборната дивизия в пленнически лагер в с. Сурович, Македония
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 11.42 x 8.36 см

Наименование: Снимка
Описание: На кафе в землянката на командира на 9/2 тежка батарея, Добруджа
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 11.25 x 8.21 см

Наименование: Снимка
Описание: Началник-щабът на 10-а пехотна беломорска дивизия полк. Живков
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.35 x 12.45 см

Наименование: Снимка
Описание: Щабът на 10-а пехотна беломорска дивизия в гр. Ксанти
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.02 x 11.8 см

Наименование: Снимка
Описание: Щабът на 10-а пехотна беломорска дивизия в Бунар Баши
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.26 x 12.09 см

Наименование: Снимка
Описание: Щабът на 10-а пехотна беломорска дивизия в Бунар Баши
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.03 x 11.91 см

Наименование: Снимка
Описание: Щабът на 10-а пехотна беломорска дивизия и 10-а артилерийска бригада
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.03 x 12.38 см

Наименование: Снимка
Описание: Щабът на 10-а пехотна беломорска дивизия преди напускане на гр. Ксанти
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.14 x 11.92 см

Наименование: Снимка
Описание: Щабът на 1-ва пехотна бригада при 10-а беломорска пехотна дивизия в с. Ески Кавала
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.78 x 12 см

Наименование: Снимка
Описание: Военният съд при 10-а пехотна беломорска дивизия
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.09 x 11.87 см

Наименование: Снимка
Описание: Началникът на 10-а пехотна беломорска дивизия на обиколка из артилерийските позиции
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.63 x 11.44 см

Наименование: Снимка
Описание: Преглед от началника на артилерията на 10-а пехотна беломорска дивизия на планинско оръжие в гр. Правище
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.26 x 12.19 см

Наименование: Снимка
Описание: Началникът на 10-а пехотна беломорска дивизия и началникът на артилерията инспектират позициите
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17 x 12.45 см

Наименование: Снимка
Описание: Началникът на 10-а пехотна беломорска дивизия и началникът на артилерията разглеждат беломорския бряг
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.33 x 11.4 см

Наименование: Снимка
Описание: Началникът на 10-а пехотна беломорска дивизия и началникът на артилерията при руския манастир Лефтер
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.63 x 11.44 см

Наименование: Снимка
Описание: Началникът на 10-а пехотна беломорска дивизия полк. Бурмов, началник-щабът на 2-ра отделна армия полк. Сирманов и други офицери на оглед на кота 509 северно от гр. Кавала
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 19.97 x 12.49 см

Наименование: Снимка
Описание: Началникът на 10-а пехотна беломорска дивизия и началникът на артилерията на връщане от инспекция на позициите
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.9 x 12.35 см

Наименование: Снимка
Описание: Началникът на 10-пехотна беломорска дивизия след обиколка на границата източно от р. Места, Ксантийско
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.97 x 11.99 см

Наименование: Снимка
Описание: Началникът на 10-пехотна беломорска дивизия заедно с германски офицери за свръзка
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.12 x 11.87 см

Наименование: Снимка
Описание: Началникът на 10-пехотна беломорска дивизия и германски генерал инспектират позициите по беломорския бряг
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 15.9 x 11.06 см

Наименование: Снимка
Описание: Началникът на 10-пехотна беломорска дивизия и германски генерал инспектират позициите по беломорския бряг
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.19 x 10.77 см

Наименование: Снимка
Описание: Крепостно оръдие на 10-а пехотна беломорска дивизия при беломорския бряг
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.5 x 11.22 см

Наименование: Снимка
Описание: Началникът на 10-пехотна беломорска дивизия с висши пехотни и артилерийски офицери при гръцко-българската граница източно от р. Места
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.78 x 12.18 см

Наименование: Снимка
Описание: Началникът на 10-пехотна беломорска дивизия полк. Бурмов с висши пехотни и артилерийски щаб офицери от 1/10 пехотна бригада по време на обиколка из позициите в местността „Чингене Хисар“ на гръцко-българската граница източно от р. Места
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 12.43 x 12.27 см

Наименование: Снимка
Описание: Началникът на 10-пехотна беломорска дивизия полк. Бурмов с висши пехотни и артилерийски щаб офицери от 1/10 пехотна бригада по време на обиколка из позициите в местността Чингене Хисар на гръцко-българската граница източно от р. Места
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.39 x 12.23 см

Наименование: Снимка
Описание: Група офицери от 10-а пехотна беломорска дивизия четат вестник на позицията си
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.73 x 11.89 см

Наименование: Снимка
Описание: Позиция на 10-а пехотна беломорска дивизия
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.9 x 11.97 см

Наименование: Снимка
Описание: Артилерийска позиция на 10-а пехотна беломорска дивизия при беломорския бряг
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.1 x 11.68 см

Наименование: Снимка
Описание: Артилерийска позиция на 10-а пехотна беломорска дивизия при беломорския бряг
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.99 x 12.36 см

Наименование: Снимка
Описание: Артилерийски позиции на 10-а пехотна беломорска дивизия на беломорския бряг, с. Енидже
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.17 x 12.35 см

Наименование: Снимка
Описание: Артилерийска позиция на 10-а пехотна беломорска дивизия при с. Лефтера
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.44 x 11.26 см

Наименование: Снимка
Описание: Противоаеропланно оръдие на 10-а пехотна беломорска дивизия
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.65 x 11.87 см

Наименование: Снимка
Описание: Оръдие от позиция на 10-а пехотна беломорска дивизия готово за стрелба против неприятелски аероплани
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.97 x 11.97 см

Наименование: Снимка
Описание: Свален английски аероплан от 10-а пехотна беломорска дивизия при Демир Хисар. Ааропланът и пилотът му подпор. Стафорд са невредими
Датировка: 12.02.1917 г.
Размер: 17.7 x 8.62 см

Наименование: Снимка
Описание: Неексплодирали неприятелски снаряди (най-голямата от които е с дължина – 145 см и диаметър – 35 см ) на позиция на 10-а пехотна беломорска дивизия на беломорския бряг
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.54 x 12.3 см

Наименование: Снимка
Описание: Офицери от 10-а пехотна беломорска дивизия разглеждат разрушена къща от аеропланна бомба в гр. Сарж Шабан
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 12 x 18 см

Наименование: Снимка
Описание: Негово царско височество княз Кирил Преславски и началника на 10-а пехотна беломорска дивизия на оглед на позициите около Кавала
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.93 x 11.8 см

Наименование: Снимка
Описание: Посрещане на германски генерал от 10-а пехотна беломорска дивизия в гр. Гюмюрджина
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.54 x 11.92 см

Наименование: Снимка
Описание: Офицери от 10-а пехотна беломорска дивизия изпращат за София пристигналите в гр. Драва български и съюзнически дипломатически представители
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.76 x 11.62 см

Наименование: Снимка
Описание: Дивизионният началник на 10-а пехотна беломорска дивизия посреща българският атински представител Пасарев в гр. Кавала
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.17 x 11.34 см

Наименование: Снимка
Описание: Дивизионният началник на 10-а пехотна беломорска дивизия посреща българския атински представител Пасарев в гр. Кавала
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.35 x 11.73 см

Наименование: Снимка
Описание: 10-а пехотна беломорска дивизия по време на молебен за падането на Букурещ, отслужен в гр. Драма
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.2 x 11.73 см

Наименование: Снимка
Описание: Офицери от 10-а пехотна беломорска дивизия при руския манастир Лефтел
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.02 x 12.02 см

Наименование: Снимка
Описание: Изглед от гр. Ксанти
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.4 x 10.72 см

Наименование: Снимка
Описание: Войници и офицери от 10-а пехотна беломорска дивизия с жители на с. Височен, Драмско
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.67 x 12.43 см

Страница: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com