• Facebook
  • Facebook
  • Facebook

КАТАЛОГ

Страница: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Наименование: Снимка
Описание: Поднасяне поздравления на командващия 2-ра армия ген. Тодоров по случай именния му ден — Гергьовден
Датировка: 1917 г.
Размер: 16.48 x 11.52 см

Наименование: Снимка
Описание: Щабът на 2-ра армия в Куманово в деня на заминаването му за Велес. Къщата на сръбския архиерейски наместник, дирижирал сръбската пропаганда
Датировка: 25 Октомври
Размер: 16.93 x 12.09 см

Наименование: Снимка
Описание: Кайзерът и цар Фердинанд на фронта при 12 пехотен балкански полк , разположен при Драма по време на представяне на наградените с ордена за храброст низши чинове
Датировка: 1918 г.
Размер: 15.77 x 10.84 см

Наименование: Снимка
Описание: Изпращане на подполк. Ив. Вълков, назначен за началник-щаб на 7-а пехотна рилска дивизия,от офицерите от щаба на 2-ра армия, бивак при с. Левуново
Датировка: 1916 г.
Размер: 16.39 x 11.59 см

Наименование: Снимка
Описание: Началник-щабът на 2-ра армия полк. Сирмаков и [п-а] на 10-а пехотна беломорска дивизия на почивка в Правище на път за позициите, гр. Правище
Датировка: Октомври 1916 г.
Размер: 16.67 x 11.76 см

Наименование: Снимка
Описание: Командващият 2-ра армия ген. Тодоров и полк. Сирманов в щаба на 1/7 бригада по врема на обиколка из частите на фронта
Датировка: 1917 г.
Размер: 15.9 x 10.97 см

Наименование: Снимка
Описание: Операционното отделение в щаба на 2-ра армия в гр. Велес
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.71 x 11.67 см

Наименование: Снимка
Описание: Демирхисарското поле със срутения от англо-френските войски железопътен мост при р. Струма
Датировка: 21.09.1916 г.
Размер: 22.05 x 15.34 см

Наименование: Снимка
Описание: Автомобилен парк при щаба на 2-ра армия, с. Левуново
Датировка: 14.05.1916 г.
Размер: 21.41 x 15.03 см

Наименование: Снимка
Описание: Батарея с впрегната конница
Датировка: Април 1916 г.
Размер: 21.37 x 13 см

Наименование: Снимка
Описание: Позиции срещу аероплани, с. Марикостино
Датировка: 19.06.1916 г.
Размер: 21.28 x 13.03 см

Наименование: Снимка
Описание: Обща снимка на офицери по случай заминаването на началник-щаба на 2-ра армия полк. Сирманов
Датировка: 13.01.1917 г.
Размер: 21.77 x 15.21 см

Наименование: Снимка
Описание: По време на Рождество Христово в св. Врач
Датировка: 09.01.1917 г.
Размер: 21.61 x 14.49 см

Наименование: Снимка
Описание: Обща снимка на офицери по случай смяната на подполк. Вълков, с. Левуново
Датировка: 12.04.1916 г.
Размер: 21.59 x 16.05 см

Наименование: Снимка
Описание: Обща снимка на офицери по случай смяната на подполк. Вълков, с. Левуново
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 21.36 x 14.95 см

Наименование: Снимка
Описание: Иконостас на черквата-паметник в с. Левуново
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 21.86 x 15.08 см

Наименование: Снимка
Описание: Командващият 2-ра армия ген. Тодоров на обиколка из беломорската отбрана заедно с началника на отбраната полк. Б. Икономов
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 14.75 x 8.99 см

Наименование: Снимка
Описание: Преглед на нескорострелна батарея от главнокомандващия
Датировка: 19.06.1916 г.
Размер: 16.93 x 12.04 см

Наименование: Снимка
Описание: Парад по случай една година от освобождението на Мачин
Датировка: 04.01.1918 г.
Размер: 13.67 x 8.72 см

Наименование: Снимка
Описание: Парад на Петровден в гр. Петрово, Моравско
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 12.78 x 7.99 см

Наименование: Снимка
Описание: Из улиците на Тулча
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.21 x 12 см

Наименование: Снимка
Описание: Ген. Кантарджиев в Охрид
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.46 x 11.67 см

Наименование: Снимка
Описание: Дефилиране на австрийска рота
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.88 x 12.07 см

Наименование: Снимка
Описание: Дефилиране на австрийска рота
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 13.78 x 8.82 см

Наименование: Снимка
Описание: Изпращане на ген. Тодоров след напускането му от командването на 2-ра армия, св. Врач. Вдясно от генерала княз Кирил
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 13.51 x 8.73 см

Наименование: Снимка
Описание: В Кюстендил
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.9 x 11.98 см

Наименование: Снимка
Описание: В Кюстендил
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 16.92 x 11.99 см

Наименование: Снимка
Описание: Парад на войските в Тулча по случай деня на светите братя Кирил и Методий
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.79 x 12.88 см

Наименование: Снимка
Описание: В Кюстендил
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 17.11 x 12.11 см

Наименование: Снимка
Описание: Офицери и войници на парахода „Варна“ на път за панихида в гр. Тутракан, Добруджа
Датировка: 04.09.1917 г.
Размер: 11.07 x 8.09 см

Наименование: Снимка
Описание: Пристигане на парахода „Варна“ в гр. Силистра на път за панихида в гр. Тутракан, Добруджа
Датировка: 06.09.1917 г.
Размер: 11.16 x 8.74 см

Наименование: Снимка
Описание: Почивка на Баба планина на път за Албания
Датировка: 1918 г.
Размер: 11.08 x 7.99 см

Наименование: Снимка
Описание: На позиция при гр. Исакча, Добруджа
Датировка: 1917 – 1918 г.
Размер: 11.05 x 8.03 см

Наименование: Снимка
Описание: На позиция при гр. Исакча, Добруджа
Датировка: 1917 – 1918 г.
Размер: 10.73 x 8.01 см

Наименование: Снимка
Описание: 12 см Д/28 оръдие на позиция в гр. Исакча, Добруджа
Датировка: 1917 – 1918 г.
Размер: 10.98 x 8.02 см

Наименование: Снимка
Описание: Манастирът Кокош, Добруджа
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 11.05 x 7.9 см

Наименование: Снимка
Описание: Черквата Св. Пантелеймон в гр. Велес, Македония
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 10.92 x 8.1 см

Наименование: Снимка
Описание: Манастира ... при гр. Велес, Македония
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 10.9 x 8.86 см

Наименование: Снимка
Описание: Среща между руси и българи на брега на Дунава при гр. Исакча, Добруджа
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 11.13 x 8.19 см

Наименование: Снимка
Описание: Панихида за убитите войници при гр. Исакча от 9/2 тежка гаубична батарея, Добруджа
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 11.22 x 8.19 см

Наименование: Снимка
Описание: Подковаване на биволи, Албания
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 11.33 x 8.31 см

Наименование: Снимка
Описание: Разглеждане на френски снаряди при наблюдателния пункт на подполк. Златарев, Албания
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 11.21 x 8.15 см

Наименование: Снимка
Описание: Бивакът на резерва на 9/2 тежка батарея, Добруджа
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 10.84 x 8.01 см

Наименование: Снимка
Описание: Приготвяне на рами за галерии при гр. Исакча, Добруджа
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 11.21 x 8.05 см

Наименование: Снимка
Описание: При чешмата в гр. Велес, Македония
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 10.96 x 8.04 см

Наименование: Снимка
Описание: Зрители на войнишкия театър от 7-и пехотен преславски полк при гр. Исакча, Добруджа
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 11.81 x 8.61 см

Наименование: Снимка
Описание: На път за Тутракан, Добруджанско с парахода „Варна“
Датировка: 03.09.1917 г.
Размер: 10.96 x 7.94 см

Наименование: Снимка
Описание: Мелница, задвижвана с биволи в резерва на 9/2 тежка батарея, Добруджа
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 11.65 x 8.54 см

Наименование: Снимка
Описание: Група войници от 9/2 тежка батарея в Добруджа
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 11.29 x 8.41 см

Наименование: Снимка
Описание: Долината на р. Шкумба, Албания
Датировка: 1915 – 1918 г.
Размер: 11.44 x 8.35 см

Страница: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com