РЕГИСТЪР

НАЦИОНАЛЕН ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ


РЕГИСТЪР


на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на Националния военноисторически музей


№ по ред Входящ №/дата на декларацията Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ Име и Фамиля Публичен регистър – част II
1 1 / 04.06.2018 г. част I и част II Валери Андровски pdf
2 2 / 04.06.2018 г. част I и част II Георги Канев pdf
3 3 / 04.06.2018 г. част I и част II Ралица Ванкова pdf
4 4 / 04.06.2018 г. част I и част II Анета Петрова pdf
5 5 / 04.06.2018 г. част I и част II Цвета Иванова pdf
6 6 / 04.06.2018 г. част I и част II Асен Радев pdf
7 7 / 04.06.2018 г. част I и част II Валерия Бинева pdf
8 8 / 04.06.2018 г. част I и част II Славка Аспарухова pdf
9 9 / 04.06.2018 г. част I и част II Анна Дюлгерова pdf
10 10 / 04.06.2018 г. част I и част II Калина Парова pdf
11 11 / 04.06.2018 г. част I и част II Иванка Иванова pdf
12 12 / 04.06.2018 г. част I и част II Ана Михайлова pdf
13 13 / 04.06.2018 г. част I и част II Румен Йорданов pdf
14 14 / 04.06.2018 г. част I и част II Никола Шиндаров pdf
15 15 / 05.06.2018 г. част I и част II Славея Сурчева pdf
16 16 / 05.06.2018 г. част I и част II Давид Нинов pdf
17 17 / 05.06.2018 г. част I и част II Лилия Криворова pdf
18 18 / 05.06.2018 г. част I и част II Галина Кралева pdf
19 19 / 05.06.2018 г. част I и част II Деница Пенева pdf
20 20 / 05.06.2018 г. част I и част II Александър Занков pdf
21 21 / 05.06.2018 г. част I и част II Анелия Стойнова pdf
22 22 / 05.06.2018 г. част I и част II Мариета Христова pdf
23 23 / 05.06.2018 г. част I и част II Габриела Бочева pdf
24 24 / 05.06.2018 г. част I и част II Валентин Василев pdf
25 25 / 05.06.2018 г. част I и част II Лора Богданова pdf
26 26 / 05.06.2018 г. част I и част II Красимир Стефанов pdf
27 27 / 05.06.2018 г. част I и част II Антоанета Найденова pdf
28 28 / 05.06.2018 г. част I и част II Адриана Първанова pdf
29 29 / 05.06.2018 г. част I и част II Гергина Петрова pdf
30 30 / 05.06.2018 г. част I и част II Димитър Зашев pdf
31 31 / 05.06.2018 г. част I и част II Мелкони Тавитян pdf
32 32 / 05.06.2018 г. част I и част II Васка Линкова pdf
33 33 / 05.06.2018 г. част I и част II Марияна Цветкова pdf
34 34 / 05.06.2018 г. част I и част II Диана Иванова pdf
35 35 / 05.06.2018 г. част I и част II Анелия Пенчева pdf
36 36 / 06.06.2018 г. част I и част II Владимир Джумалиев pdf
37 37 / 06.06.2018 г. част I и част II Жулиета Урумова pdf
38 38 / 06.06.2018 г. част I и част II Ваня Димитрова pdf
39 39 / 06.06.2018 г. част I и част II Георги Мухин pdf
40 40 / 06.06.2018 г. част I и част II Деяна Костова pdf
41 41 / 06.06.2018 г. част I и част II Калина Хинкова pdf
42 42 / 06.06.2018 г. част I и част II Елица Алексиева pdf
43 43 / 07.06.2018 г. част I и част II Евелина Маздрашка pdf
44 44 / 07.06.2018 г. част I и част II Веселина Атанасова pdf
45 45 / 07.06.2018 г. част I и част II Тодор Енев pdf
46 46 / 07.06.2018 г. част I и част II Божидар Скръчков pdf
47 47 / 07.06.2018 г. част I и част II Радка Банялиева pdf
48 48 / 07.06.2018 г. част I и част II Петър Тодоров pdf
49 49 / 07.06.2018 г. част I и част II Николай Николов pdf
50 50 / 07.06.2018 г. част I и част II Христомир Христов pdf
51 51 / 07.06.2018 г. част I и част II Тодорка Стоянова pdf
52 52 / 07.06.2018 г. част I и част II Катерина Симеонова pdf
53 53 / 07.06.2018 г. част I и част II Мариана Асева pdf
54 54 / 07.06.2018 г. част I и част II Кристина Василева pdf
55 55 / 07.06.2018 г. част I и част II Мариана Кръстева pdf
56 56 / 07.06.2018 г. част I и част II Марин Костов pdf
57 57 / 07.06.2018 г. част I и част II Милен Димов pdf
58 58 / 07.06.2018 г. част I и част II Цветелина Банкова pdf
59 59 / 07.06.2018 г. част I и част II Данута Иванова pdf
60 60 / 07.06.2018 г. част I и част II Анета Папазова pdf
61 61 / 07.06.2018 г. част I и част II Невян Митев pdf
62 62 / 23.07.2018 г. част I и част II Ваклина Горнишка pdf
63 63 / 14.03.2019 г. част I и част II Габриела Гаврилова-Вълкова pdf
64 64 / 15.03.2019 г. част I Цвета Иванова

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com