• Facebook
 • Facebook
 • Facebook

АРХИВ 2016

НАЦИОНАЛНИЯТ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЛОГО

12.04.2016 г.

Националният военноисторически музей (НВИМ) обявява конкурс за създаване на графично лого с награден фонд от 300 лв. за спечелилия участник. В него могат да участват всички желаещи, отговарящи на условията, а проектите ще се приемат от днес до 30 май 2016 г. Всеки кандидат в конкурса има право да представи предложение, подготвено единствено за целите на конкурса. Проектът трябва да е авторски, оригинален и новаторски – да не повтаря съществуващи знаци, символи и лога и да се асоциира със същността и целите на НВИМ.

Проектните предложения заедно с необходимите документи ще бъдат приемани на адрес: град София, п.код 1505, ул. „Черковна“ № 92


ПРОГРАМА
ЗА КОНКУРС ЗА ЛОГО НА НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ


Предмет на конкурса: Разработване на графично лого, с което да бъде популяризиран Националният военноисторически музей.

Възложител на конкурса: Национален военноисторически музей

Награден фонд: 300 лв. за автора на спечелилия проект

Право на участие в конкурса имат студенти или завършили следните специалности: Графика, Печатна графика, Плакат и визуална комуникация, Графичен дизайн, Рекламен дизайн, Пространствен дизайн, Индустриален дизайн, Илюстрация, Шрифт.


Представеният проект трябва да бъде изготвен единствено за целите на този конкурс. Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството и оригиналността на разработката си.

Авторското право върху продукта на спечелилия участник след подписването на договор се прехвърля за ползване от Националния военноисторически музей.


Технически изисквания към предложенията:

Проектът трябва да е авторски, оригинален и новаторски – да не повтаря съществуващи знаци, символи и лога и да се асоциира със същността и целите на НВИМ.


Предложенията да бъдат представени във файлов формат PDF, EPS или AI


Критерии за оценка:

 • Съотносимост към дейността и целите на НВИМ;
 • Оригиналност на идеята;
 • Естетическа стойност;
 • Ясна концепция;
 • Съвременно излъчване.

Провеждане на конкурса:

Участниците в конкурса предават предложенията си в запечатан плик със съдържание:

 • CD или флаш памет с проектното предложение – както във векторен вариант (записан в един от горепосочените формати), така и във формат jpg;
 • цветна разпечатка в размер 1:1 на проектното предложение;
 • копие на документ за самоличност, адрес, телефон, е-mail адрес за обратна връзка.
 • копие на документ за образователна квалификация;
 • подписана декларация по образец (можете да изтеглите ТУК)
 • със спечелилия 1-во място НВИМ ще сключи договор, по силата на който музеят да придобие авторски права върху проекта за лого на НВИМ.

Срок за подаване на предложения за конкурса: до 17:00 часа на 30.05.2016 г.


Въпроси относно конкурса се изпращат на имейл: nvim.pr@gmail.com


Назад

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com