• Facebook
  • Facebook
  • Facebook

АРХИВ 2015

НАЦИОНАЛНИЯТ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
ВИ КАНИ НА СРЕЩА-РАЗГОВОР
„МУЗЕЙНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ – ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВИ“

22.01.2015 г.

Националният военноисторически музей стартира своя първи кръг от образователни програми в началото на 2010 г. с цел повишаване на историческата култура, опазване на националната памет и осмисляне на българската идентичност. Пет години по-късно общият брой на предлаганите програми е 24, а учениците, взели участие в тях, надхвърлят 6000. От началото на 2014 г. на територията на Националния военноисторически музей действа и Детският музей МИГ – мислители, изобретатели и герои, като за една година неговите посетители са вече 2443.

Отчитайки успехите и препятствията, с които сме се сблъсквали в миналото, ние, екипът на Националния военноисторически музей, Ви каним заедно да погледнем в бъдещето на музейното допълващо обучение и да открием как нашето сътрудничество може да бъде още по-ползотворно и занимателно за учениците.

Очакваме Ви на 06.02.2015 г. от 12.00 ч. в кинозалата на Националния военноисторически музей, където ще се проведе среща-разговор на тема „Музейните образователни програми – практики и перспективи“. В рамките на срещата ще бъдат обсъдени предизвикателствата пред съвместната работа между музея и училищата, ще се представят различни визии за развитието на пакета образователни програми, а специален акцент ще бъде поставен върху Детския музей като качествено нов ресурс на допълващото обучение.

В нашата работа винаги сме се водили от принципа колко важна е ответната реакция на посещаващите образователните програми учители. Надяваме се, че отново с Ваша подкрепа тази среща ще допринесе, както за усъвършенстването на съществуващите програми, така и за изготвянето и налагането на нова концепция за образователните програми, използваща максимално ресурсите на музея и изграждаща ново отношение към програмите като към едно безкрайно приключение в дебрите на българската история, към което учениците биха искали да се завръщат отново и отново.


Среща-разговор
„Музейните образователни програми – практики и перспективи“
(програма)


12.00 – 12.30 ч. – Презентация на пакета образователни програми на Националния военноисторически музей

12.30 – 13.00 ч. – Музейните образователни програми през погледа на учителя (дискусия)

13.00 – 13.30 ч. – Посещение на Детския музей МИГ – мислители, изобретатели, герои

13.30 – 13.45 ч. – Кафе пауза

13.45 – 14.30 ч. – Заключителна дискусия върху перспективите пред музейното допълващо обучение


Назад

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com