• Facebook
  • Facebook
  • Facebook

АРХИВ 2013

ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

01.02.2013 г.

Националният военноисторически музей бе домакин на Третата национална конференция по проблемите на културно-историческото наследство, която се проведе на 31 януари. Участниците изнесоха доклади на тема: „Публично-частното партньорство и устойчивото развитие на културното наследство”. Министърът на културата Вежди Рашидов откри конференцията, като изтъкна в словото си приноса на българските колекционери за опазване на културното наследство и посочи като пример за добра практика сътрудничеството между Националния военноисторически музей и частния музей на Фондация „Аретe-Фол”. Фондацията присъди Почетен знак „Проф. Александър Фол” на министър Вежди Рашидов за личен принос към българското културно-историческо наследство, а Националният военноисторически музей и Националният исторически музей бяха наградени за публично-частно партньорство в областта на културно-историческото наследство. Директорът на НВИМ доц. д-р Соня Пенкова изказа благодарности за признанието и направи кратък исторически обзор на традициите в публично-частните практики на редица европейски страни и САЩ.

Във форума взеха участие представители на Министерството на културата, Националния археологически музей и институт-БАН, Университета по библиотекознание и информационни технологии, Нов български университет, Университета за национално и световно стопанство и музеи от страната. Сред гостите бяха госпожа Корнелия Нинова, депутат от 41-то Народно събрание, д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община, д-р Светлана Шаренкова, председател на Форум „България – Русия” и др.

Докладите от конференцията споделят добри практики и очертават основни направления за бъдеща работа в полето на публично-частното партньорство като фактор за устойчивото развитие. В отделна секция на научния форум се представиха и студенти от УниБИТ, които също дискутираха по темата на конференцията и анализираха своите летни практики.

Организатори на проявата са Фондация „Аретe-Фол”, НВИМ и УниБИТ.Назад

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com