• Facebook
 • Facebook
 • Facebook

АРХИВ 2013

НАЦИОНАЛНИЯТ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ДОМАКИН НА СЕДМАТА НАУЧНА СЕСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЛИДЕРСТВОТО

03.07.2013 г.

На 4 юли (четвъртък) от 10.00 ч. в НВИМ ще се проведе Седмата научна сесия по проблемите на лидерството под надслов „Национална сигурност: духовност и лидерство“, организирана от Института по теория и практика на лидерството „Стефан Стамболов“, Университета по библиотекознание и информационни технологии и Националния военноисторически музей.

На сесията ще бъдат връчени годишните награди „Почетен знак „Стефан Стамболов“ – за личен лидерски принос през 2013 г. на: Българския Патриарх и Софийски Митрополит Неофит и акад. Петър Кендеров – Председател на Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“.


ПРОГРАМА


на Седмата научна сесия по проблемите на лидерството под наслов


„Национална сигурност:духовност и лидерство“


1. Откриване: 10,00 ч. в НВИМ – Залата за конференции

 • Проф. Д. Иванов (ИТПЛ), проф. Ст. Денчев (УниБИТ), доц. Соня Пенкова (НВИМ)

2. Връчване на Награди „Стефан Стамболов“ – за 2013 г.

 • проф. Ст. Денчев – водещ
 • д-р Светлана Шаренкова – чете биографични справки за наградените
 • Проф. Ст. Денчев и доц. Соня Пенкова - връчват наградите на:
  * Българския Патриарх и Софийски Митрополит Неофит – в категорията „За лидерски принос към българската църква и православната вяра“.
  * Акад. Петър Кендеров – Председател на Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий” в категорията „За лидерски принос в науката и културата“.

3. Отговор на наградените и приветствия от официалните гости

 • Думата дава проф. Стоян Денчев

4. Делова част


 • – Първи панел доклади:
  Водещ: проф. Ст. Денчев

1. Проф. Димитър Иванов: Национална сигурност: духовност и лидерство базови понятия и ценности
2. Д-р Георги Първанов: Национални и международни аспекти на лидерството в глобална среда
3. Доц. Цветлин Йовчев: Организация и управление на системата за национална сигурност
4. Ген. Ангел Марин: Концепции и политики за сигурност и отбрана
5. Проф. Тодор Танев: Държавничеството в демократични условия
6. Д-р Мюмин Тахир: Етнокултурната интеграция – елемент на националната сигурност
7. Проф. Ст. Симеонов: Институции на националната сигурност
8. Проф. Цветан Семерджиев: Мениджмънт и стратегическо ръководство на националната сигурност
9. Доц. Емилия Масларова: Социална сигурност: структура и институции
10. Д-р Светлана Шаренкова: Цивилизационни модели и национална сигурност: Геостратегическият триъгълник на България.


Кафе-пауза – 20 мин.


Втори панел доклади:
Водещ: проф. Д. Иванов


1. Проф. Стоян Денчев: Ролята на стратегическия анализ в националната сигурност и лидерството
2. Проф. София Василева: Културни институции – структура, администрация, дейност.
3. Симеон Василев: Лидерите през ХХІ век.
4. Проф. Маргарита Бонева: Екологични еспекти на националната сигурност
5. Проф. Николай Палашев: Комуникации и информационна сигурност
6. Д-р Цвета Маркова: Защита на класифицираната информация
7. Проф. Ирена Петева: Електронно правителство и национална сигурност
8. Д-р Пламена Попова: Институционални и правни основи на системата за сигурност на Европейския съюз
9. Проф. ген. Евгени Манев: Криза на ценностите и асиметрични заплахи
10. Доц. д-р Жоржета Назърска: Социални елити в България
11. доц. Евгения Русинова: Биографичният подход като средство за анализиране на лидерството в културната сфера
12. Николай Поппетров: Формиране на лидер –изграждане на лидерски образ (Александър Стамболийски – цар Борис III)
13. проф. Владимир Мигев: Развитието на държавна сигурност като елемент на държавността (1944-1989 г.)
14. Доц. д-р Борис Борисов: Комуникация – матрицата на успеха
15. Мария Коджабашийска: Някои аспекти на духовното измерение на сигурността!
16. Стоян Денчев: „Класифицираната информация като част от националната сигурност”. (експерт в д-я „Вътрешна сигурност” на ДКСИ)


Закриване на Конференцията
– проф. Димитър Иванов


Назад

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com