• Facebook
  • Facebook
  • Facebook

АРХИВ 2011

ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА ЗА ДИМИТЪР ОСИНИН

11.02.2011 г.

По повод 120 години от рождението на изследователя, историка, офицера от Първата световна война, учителя, писателя, фолклориста Димитър Осинин Националният военноисторически музей, Националният литературен музей и Държавна агенция „Архиви”създадоха документална изложба “ Мъдростта на един вековен дъб”, показвайки от своите фондове голямото богатство от съхранени архивни материали, вещи и книги на твореца-изследовател.
Изложбата бе открита от проф. Георги Бакалов, в експозиционната зала на Държавна агенция “Архиви”. Слова произнесоха д-р Соня Пенкова, директор на НВИМ, д-р Стефанка Кръстева, главен специалист при НВИМ и Катя Зографова, директор на НЛМ.
Свои спомени с присъстващите споделиха проф. арх.Плама Николова –дъщеря на Осинин и Елена Огнянова- дългогодишен колега.
Изложбата е представена като разказ на самия Осинин и в него присъства българската земя с щедрата й хубост, духовната красота и нравственост на нейните хора, балканската ведрина, родната му къща. Подчертано е, че той пръв, заедно с Павел Делирадев, установява пътя на Ботевата чета от Козлодуй до Врачанския Балкан и ръководи поставянето на 54 каменни знака по него. Показана е и осъществената му идея за 13-томното издание на Българското народно творчество, както и приносът му за възраждане на народните събори и надпявания. Акцент на изложбата е ролята му в подготовката и осъществяването на общественото признание на хайдутството. Той е винаги там, където има недоизказана дума в историята, недописана страница, потъваща в забрава народна гордост.
Освен като общественик Осинин е показан и като автор както на сбирки на свои стихове и на народни песни, така и на творби, появили се в резултат на изследователската му дейност на природозащитник, на пътуванията му из цялата страна, на гражданската му позиция. Открояват се книгите му “Там, дето шуми бързия”, “Морски ветрила”, “ По хайдушки сборища”, “Каменна приказка”, “През тиха бела Дунава” и други, които водят към дълбоките извори на българския дух и към корените на българското родолюбие. Съществено място заема сътрудничеството му в българския печат с литературни и културни статии, есета, рецензии на книги. Успоредно с това са показани и множество непубликувани негови ръкописи: “Спомени за Първата световна война”, “Дойрански дневник”, “В страната на Съветите”, огромният му все още непроучен архив. Световната класика присъства с преводите му на стихове и книги: “Фауст”, І ч. от Гьоте, “Германия” и “Книга на песните” от Хайне, “Дванайсетте” на Александър Блок, “Благодатта на земята” и пр.
Със старателно издирения и грижливо подреден документален вещеви експозиционен материал е показан един деен и осмислен деветдесетгодишен живот. Живот, съпътстван със страст при откриването на реликвите на България; с вълнение, вървейки по драматичните пътища на нейната история, с удивление, когато е заставал пред богатствата на българския народен гении.
Своя разказ в изложбата Димитър Осинин завършва така: Аз бих искал да споделя следните свои поуки от живота: най-целесъобразен живот е скромният, умерено задоволен и близък до природата. Отбягвай разкоша: той е пречка за напредъка. Не трупай излишни материални блага. Гьоте хубаво е казал: „Тежи имотът, който в работа не влиза“. Стреми се към духовни интереси: те единствени издигат човека над животното. Това разбрах от дългия си живот – и с него се разделям с теб, непознат читателю.
Автори на изложбата са: д-р Стефанка Кръстева (НВИМ), Румяна Пенчева (НЛМ), Давид Нинов (НВИМ), Лили Цветкова (ДА”Архиви), Димитър Стойчев (ДА „Архиви”), Калин Николов (художник)


Изложбата е спонсорирана от Мира Теофилова, внучка на Димитър Осинин и ще бъде отворена до края на февруари 2011г.


Назад

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com