• Facebook
  • Facebook
  • Facebook

АРХИВ 2011

В НАВЕЧЕРИЕТО НА 95-ГОДИШНИНАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ИЗЛЕЗЕ НОВАТА КНИГА НА

06.07.2011 г.

Представянето на “Военните музеи на България. Общата история на първите години” се състоя на 1 юли в присъствието на представители на музейната колегия от страната, много гости и приятели на музея. Книгата беше представена от доц. д-р. Веселин Янчев, преподавател в СУ “Св. Климент Охридски” и един от най-добрите специалисти по българска военна история.
Книгата на д-р Пенкова проследява зараждането и развитието на военномузейните структури в периода 1878 – 1944 г. Интересни и малко известни сведения, анализ на исторически факти, документи и публикации за военните музеи и съвременна интерпретация на тяхната история, са сред предимствата, които правят тази книга полезно четиво за специалисти и любители.
В нея читателите могат да намерят информация за създаването на първите български музеи, ролята на армията и държавата във военномузейното дело, историята на различните музейни структури и сбирки свързани с военната тематика, както и за тяхното развитие до края на Втората световна война.


Назад

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com