• Facebook
  • Facebook
  • Facebook

АРХИВ 2011

НОВА КНИГА ПРЕДСТАВИ НАЦИОНАЛНИЯТ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

30.11.2011 г.

На 23 ноември 2011 г. в конферентната зала на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ беше представена книгата “Мъдростта на един вековен дъб“. Тя е издание на Националния военноисторически музей, а неин съставител е д-р Стефанка Кръстева.
Чрез книгата, благодарение на авторите на отделните статии, се предлага едно необикновено пътуване към личност, най-общо събираща се в три думи: преклонение, обич, житейска мъдрост – обич и преклонение пред нестихващите стъпки на хайдутите и към величавия подвиг на Христо Ботев и четата му; обич и преклонение пред народната мъдрост и пред хората, носещи я в сърцата си, пред омайната българска реч; обич и преклонение пред хората с чест и достойнство, пред род и семейство. С житейска мъдрост се отнася към ония, които проявяват нехайство и безгрижие към културно-историческото наследство; с житейска мъдрост той е там, където има недоизказана дума в историята, недописана нейна страница; с житейска мъдрост спасява всяка потъваща в забрава народна гордост. Ето защо тази книга не е биография за писателя Д. Осинин. Тя е завет на човек, живял през един от най-богатите на събития, постижения и потресения векове в историята на България, тя е пример за свобода в мисленето и изказа, за смелостта при покоряването на високите върхове и препятствията по пътя, за способността да се прониква в тайните на битието. В книгата всичко е истинско, защото е изградена с един съвременен поглед към архивното наследство на писателя, обединен с живата тъкан на спомените на неговите близки и колеги.
Д-р Стефанка Кръстева изказва благодарност на хората от НВИМ, които са съдействали тази книга да стане факт, на хората от Държавна агенция „Архиви“ и на Националния литературен музей, които са взели активно участие в отбелязването на годишнината на Д. Осинин.


Назад

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com