• Facebook
  • Facebook
  • Facebook

АРХИВ 2009

УНИКАЛНА КНИГА – ФОТОТИПНО ИЗДАНИЕ ОТ 1921 Г. НА „ДОЙРАНСКАТА ЕПОПЕЯ”, ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕНА В НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ОТ МИНИСТЪР БЕЗ ПОРТФЕЙЛ СТ.Н.С. І СТ. Д-Р БОЖИДАР ДИМИТРОВ


Тя е част от поредицата на библиотека „Сите българи заедно”, с предговор от изтъкнатия документалист Цочо Билярски, под общата редакция на Никола Григоров, водещ на телевизионното предаване.

„Дойранската епопея 1915-1918 г.” е написана от генерал Никола Недев, началник на оперативната секция в щаба на 9-а пехотна плевенска дивизия, отбраняваща Дойранския участък на Южния фронт през Първата световна война. Можем да се доверим на оценката на самия началник на дивизията генерал Владимир Вазов:

„Действията на дивизията са напълно обективно и точно описани в прекрасната книга на майора на Генералния щаб Н. Недев. Този високообразован, талантлив и храбър офицер е успял да даде вярна картина на постоянните усилия и проявената доблест от частите на дивизията за отбраната на поверената им позиция... Книгата на майор Недев е най-добър паметник за непобедимата 9-а пехотна Плевенска дивизия”.

Богатият документален материал включва 227 снимки и 6 карти и скици за разположението на частите на дивизията в Дойранския участък и за положението на Южния фронт (1918 г.), оперативни заповеди, бойно разписание на 9-а пех.дивизия към 15 август 1918 г. и списъци на загиналите.

Чакаме ви на 23 септември от 18 часа! Вход свободен!

Назад

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com